ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 3111|ตอบกลับ: 1

[VB.NET] การสร้าง User Control แบบพื้นฐานขึ้นมาใช้งานเอง

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272การสร้าง User Control ก็คือการนำ Control ต่างๆที่อยู่ในกลุ่มของเครื่องมือ (ToolBox) เพื่อนำมาสร้างเป็น Control ตัวใหม่ขึ้นมาใช้งานโดยเฉพาะ ตัวอย่างนี้เป็นการสร้างปุ่มคำสั่ง เพื่อให้แสดงผลรายชื่อสินค้า ราคา และภาพประกอบ ... โค้ดตัวอย่างประกอบนี้จะใช้งานในแบบไดนามิค คือต้องสั่งรันโปรแกรมให้ทำงานถึงจะเห็นผล (Run Time) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ...

ทฤษฎี:
ใน VB.NET คำว่า Get และ Set เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ (Properties) ในคลาส คุณสมบัติใน VB.NET ใช้ในการห่อหุ้มข้อมูลและให้การเข้าถึงฟิลด์ของคลาสอย่างควบคุมได้ โดยมันจะช่วยให้คุณกำหนดวิธีการอ่านและแก้ไขข้อมูลในคลาสได้ ...

การประกาศคุณสมบัติ (Property Declaration):
คุณสมบัติจะถูกประกาศภายในคลาสโดยใช้คำว่า Property ซึ่งสามารถมีตัวเข้าถึง Get และ/หรือ Set

ตัวเข้าถึง Get (Get Accessor):
ตัวเข้าถึง Get ใช้เพื่อดึงค่าของคุณสมบัติ มันคล้ายกับเมธอดที่ส่งค่ากลับ

ตัวเข้าถึง Set (Set Accessor):
ตัวเข้าถึง Set ใช้เพื่อกำหนดค่าให้กับคุณสมบัติ มันคล้ายกับเมธอดที่รับพารามิเตอร์ ค่าที่จะกำหนดจะถูกส่งผ่านไปยังตัวเข้าถึง Set โดยใช้พารามิเตอร์ Value

อ่านแล้วงงมั้ยครับ ... หากจะให้อธิบายง่ายๆก็คือ การกำหนดคุณสมบัติ (Properties) ให้กับตัว Control เองนั่นแหละ ... ต้องดูจากคลิปวิดีโอแล้วคุณจะร้องอ๋อ

คลิปวิดีโอ Visual Basic .NET (2010) กับการสร้าง User Control แบบพื้นฐาน ...

โค้ดในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติ (Properties) ให้กับ Control ...
 1. Public Class Widget
 2.     '// เพิ่ม Properties สำหรับตั้งค่ารายการต่างๆ
 3.     Public Property WidgetName As String
 4.         Get
 5.             Return lblWidgetName.Text
 6.         End Get
 7.         Set(value As String)
 8.             lblWidgetName.Text = value
 9.         End Set
 10.     End Property

 11.     Public Property WidgetPrice As String
 12.         Get
 13.             Return lblWidgetPrice.Text
 14.         End Get
 15.         Set(value As String)
 16.             lblWidgetPrice.Text = value
 17.         End Set
 18.     End Property

 19.     Public Property WidgetPriceForeColor As Color
 20.         Get
 21.             Return lblWidgetPrice.ForeColor
 22.         End Get
 23.         Set(value As Color)
 24.             lblWidgetPrice.ForeColor = value
 25.         End Set
 26.     End Property

 27.     Public Property WidgetImage As Image
 28.         Get
 29.             Return picWidget.Image
 30.         End Get
 31.         Set(value As Image)
 32.             picWidget.Image = value
 33.         End Set
 34.     End Property

 35. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

โค้ดในการนำ User Control เข้ามาใช้งานบนฟอร์ม ...
 1. Public Class frmTest

 2.     Private Sub frmTest_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         '// ข้อมูลรายการสินค้า
 4.         Dim products As List(Of Tuple(Of String, Decimal, String)) = New List(Of Tuple(Of String, Decimal, String)) From {
 5.             Tuple.Create("Burger Chicken", 99D, "BurgerChicken.png"),
 6.             Tuple.Create("Burger Fish", 75D, "BurgerFish.png"),
 7.             Tuple.Create("Burger Spicy Shrimp", 85D, "BurgerSpicyShrimp.png"),
 8.             Tuple.Create("Burger Tex Supreme", 60D, "BurgerTexSupreme.png"),
 9.             Tuple.Create("Burger Lemon Shrimp", 45D, "BurgerLemonShrimp.png"),
 10.             Tuple.Create("โค้กกระป๋อง", 20D, "cokecan.png"),
 11.             Tuple.Create("7Up กระป๋อง", 20D, "7upcan.png"),
 12.             Tuple.Create("เป็บซี่กระป๋อง", 20D, "pepsican.png")
 13.         }
 14.         '// สร้าง Panel ใหม่
 15.         Dim Panel1 As New Panel()
 16.         '// กำหนดขนาดของ Panel
 17.         Panel1.Size = New Size(290, 440)
 18.         '// กำหนดตำแหน่งของ Panel
 19.         Panel1.Location = New Point(0, 0)
 20.         '// เปิดใช้งาน ScrollBars อัตโนมัติ
 21.         Panel1.AutoScroll = True
 22.         '// เพิ่ม Panel ลงในฟอร์ม
 23.         Me.Controls.Add(Panel1)

 24.         '// วางรายการสินค้าแต่ละรายการบนฟอร์ม (อยู่ภายใน Panel1)
 25.         For iCol As Integer = 0 To products.Count - 1
 26.             Dim product As Tuple(Of String, Decimal, String) = products(iCol)
 27.             '// Instance Name ของ UserControl (ProductControl)
 28.             Dim widget As New Widget
 29.             Dim ImagePath As String = MyPath(Application.StartupPath & "Picture")
 30.             '// ตั้งค่ารายการสินค้าตามข้อมูลตัวอย่าง.
 31.             With widget
 32.                 .WidgetName = product.Item1
 33.                 .WidgetPrice = product.Item2.ToString("C2")
 34.                 .WidgetImage = Image.FromFile(ImagePath & product.Item3)
 35.             End With
 36.             '// ตั้งค่าตำแหน่งของ UserControl
 37.             widget.Location = New Point(2, widget.Height * iCol)
 38.             widget.Size = New Size(271, 74)
 39.             '// การหารเอาเศษ ผลลัพธ์ 0 คือเลขคู่ ผลลัพธ์ 1 คือเลขคี่
 40.             If iCol Mod 2 = 0 Then
 41.                 '// เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 42.                 widget.BackColor = Color.DarkOrange
 43.                 '// เปลี่ยนสีฟอนต์ (ForeColor)
 44.                 widget.WidgetPriceForeColor = Color.Yellow
 45.             Else
 46.                 widget.BackColor = Color.YellowGreen
 47.                 widget.WidgetPriceForeColor = Color.White
 48.             End If
 49.             '// เพิ่ม User Control ลงไปใน Panel1
 50.             Panel1.Controls.Add(widget)

 51.             '// Add click event handler.
 52.             AddHandler widget.Click, AddressOf Widget_Click
 53.             AddHandler widget.lblWidgetName.Click, AddressOf Widget_Click
 54.             AddHandler widget.lblWidgetPrice.Click, AddressOf Widget_Click
 55.             AddHandler widget.picWidget.Click, AddressOf Widget_Click
 56.         Next
 57.     End Sub

 58.     '// เหตุการณ์ของการกดคลิ๊กเมาส์บน UserControl
 59.     Private Sub Widget_Click(sender As Object, e As EventArgs)
 60.         '// กรณีการคลิ๊กในฟอร์มของ UserControl
 61.         If TypeOf sender Is Widget Then
 62.             Dim ClickedWidget As Widget = CType(sender, Widget)
 63.             MessageBox.Show("Product: " & ClickedWidget.WidgetName & vbCrLf & "Price: " & ClickedWidget.WidgetPrice)

 64.             '// กรณีการคลิ๊กที่ Label และ PictureBox.
 65.         ElseIf TypeOf sender Is Label Or TypeOf sender Is PictureBox Then
 66.             Dim ClickedWidget As Control = CType(sender, Control)
 67.             Dim ParentControl As Widget = CType(ClickedWidget.Parent, Widget)
 68.             MessageBox.Show("Product: " & ParentControl.WidgetName & vbCrLf & "Price: " & ParentControl.WidgetPrice)
 69.         End If
 70.     End Sub

 71. #Region "FUNCTION"
 72.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 73.         '/ Return Value
 74.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "").Replace("\bin\x86\release", "")
 75.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 76.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 77.     End Function
 78. #End Region
 79. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

6

โพสต์

138

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
138
โพสต์ 2024-6-26 10:09:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 13:18 , Processed in 0.123501 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้