ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1256|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การหาชุดของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก (Pythagoras) ที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดที่จะเป็นไปได้

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272ทฤษฎีบทพีทาโกรัส คือ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมที่มีมุมใดมุมหนึ่งตั้งฉาก 90 องศา เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดยพีทาโกรัส นักคณิตศาสตร์ชาวกรีก ซึ่งกล่าวถึงทฤษฎีนี้ไว้ว่า

"ในสามเหลี่ยมมุมฉากใด ๆ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลรวมพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านเป็นด้านประชิดมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากนั้น"

จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำให้เราสามารถเขียนสูตรพีทาโกรัสเพื่อหาความยาวของด้านต่างๆของสามเหลี่ยมมุมฉากได้ดังนี้

a² + b² = c²

โจทย์ของเราก็คือ การหาชุดของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดที่จะเป็นไปได้

ในการทดสอบค่าความถูกต้องของสมการ Pythagoras ซึ่งเป็น a^2 + b^2 = c^2 เราจะทดสอบค่า a, b, และ c ทุกคู่ที่เป็นไปได้ ซึ่งค่า a, b, และ c จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวก และค่า c ต้องมากกว่าค่า a และมากกว่าค่า b ด้วย ดังนั้นเราสามารถใช้ Nested Loop สามชั้นเพื่อทดสอบทุกคู่ของค่า a และ b แล้วคำนวณหาค่า c เพื่อเปรียบเทียบค่าของ a^2 + b^2 ว่าเท่ากับ c^2 หรือไม่?
ข้อสังเกต:

การใช้ Nested Loop ซ้อนกันถึง 3 ลูป โดยให้ลูป B และ ลูป C ทำการอ่านค่าเริ่มต้นจาก 1 ทำให้จำนวนรอบวงในสุดจะต้องอ่านค่าและเปรียบเทียบกันถึง 100 x 100 x 100 = 1,000,000 รอบ ซึ่งจะต้องใช้เวลามาก แต่คำตอบที่ได้จะเกิดจากการย้ายข้างของ a กับ b เช่น a = 3, b = 4 คำตอบ c = 5 พอให้ a = 4, b = 3 (การเริ่มนับจาก 1) แต่คำตอบ c = 5 เหมือนเดิม ดังนั้นเราจะใช้การลดจำนวนการนับลงไป โดยให้ลูปในมีค่าเริ่มต้นจากลูปนอกแทน ...เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นใหม่โดยให้ลูปในมีค่าเริ่มต้นจากลูปนอกแทน ... เราให้ลูปในมีค่าเริ่มต้นจากค่าของลูปนอกแทน คือ b เริ่มจากค่า a ส่วน c จะเริ่มจากค่า b (b จะนับค่าต่ำกว่า a ไม่ได้ และ c จะนับค่าต่ำกว่า b ไม่ได้นั่นเอง) ...
 1.             For b As Integer = a To Val(txtMaxValue.Text)
 2.                 For c As Integer = b To Val(txtMaxValue.Text)
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
จากลูป b จะวนรอบเพียง 50% ส่วนลูป c จะวนรอบเหลือไม่เกิน 20% คำตอบที่ได้ก็จะเหลือเพียง 52 รายการ แต่อีก 52 รายการที่ไม่ได้นำมาคิดคำนวณ ก็คือการสลับค่ากันระหว่างค่า a และ b นั่นเอง ...


การนำ LINQ (Language Integrated Query) มาช่วยในการแก้ปัญหาของความช้าในการวนลูปแบบ Nested Loop ... LINQ (ปกติจะอ่านว่าลิ้ง แต่บางคนก็อ่านว่าลิน หรือลินคิว ก็เอาตามที่สะดวกล่ะกันครับ) เจ้าตัวนี้จัดว่าเป็นความสามารถอันทรงพลังของ WinForm หรือ .Net Framework เลยก็ว่าได้ เพราะ LINQ คือชุดคำสั่งที่ทำงานกับกลุ่มของข้อมูล คล้ายๆกับการ Query ในฐานข้อมูลยังไงยังงั้นแหละครับทั่นผู้ชม
 1.         ' / LINQ
 2.         Dim PythagoreanTriple =
 3.             From a In Enumerable.Range(1, MaxValue)
 4.             From b In Enumerable.Range(a, MaxValue)
 5.             Let c = Math.Sqrt(a * a + b * b)
 6.             Where (c = Math.Floor(c) AndAlso c <= MaxValue)
 7.             Select New With {a, b, c}
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
ตัวอย่างที่แอดมินทำการทดสอบโดยให้ค่าสูงสุดที่ 100 อาจจะมองไม่เห็นผลสักเท่าไหร่ ลองใช้สัก 1,000 หรือ 10,000 รอบดู ทุกๆท่านจะได้เห็นผลลัพธ์ของการทำงานที่แตกต่างกันมากเลยทีเดียว ...

เพิ่มเติม: นอกจากจะเอา LINQ มาแก้ปัญหาแล้ว โจทย์ข้อนี้ยังนำทางให้เราไปฝึกเขียนโค้ดเพื่อแยกการทำงานของ Thread ได้ด้วย รวมไปถึงการเรียนรู้ใช้งาน  Parallel programming in .NET ... เอาไว้แอดมินจะนำมาเสนอให้ทุกๆท่านได้รับชมกันอีกทีครับ

แอดมินนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใส่ไว้ TextBox, ListView และ DataGridView Control เพื่อสำหรับมือใหม่ๆจะได้ฝึกเรียนรู้ในการใช้งาน Control พื้นฐานต่างๆเหล่านี้ไปด้วยครับผม ...

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Text

 2. Public Class frmPythagoras

 3.     '/ Start-Stop Timer
 4.     Private mTimeDouble As Double
 5.     Private sWatch As New Stopwatch()

 6.     Private Sub frmPythagoras_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 7.         lblCount.Text = ""
 8.         lblTimer.Text = ""
 9.         lblLoop.Text = ""
 10.         txtMaxValue.MaxLength = 6
 11.         '// ฝากเป็นโจทย์ไปคิดในกรณีที่เราคิดกลับ เมื่อใช้สูตร a=2n, b=n²-1, c=n²+1
 12.     End Sub

 13.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 14.     ' / เริ่มต้นในการประมวลผลแบบพื้นฐานด้วยการใช้ Nested Loop
 15.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 16.     Private Sub btnNestedLoop_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnNestedLoop.Click
 17.         TextBox1.Clear()
 18.         Call InitializeListView()
 19.         Call InitializeDataGridView()
 20.         '// สร้าง String Builder สำหรับเก็บค่าไปแสดงผลใน TextBox Control (System.Text)
 21.         Dim strBuilder As New StringBuilder()
 22.         '// สร้าง ListViewItem เพื่อเก็บข้อมูล
 23.         Dim items As New List(Of ListViewItem)
 24.         '// สร้าง DataTable เพื่อเก็บข้อมูลให้กับ DataGridView
 25.         Dim DT As New DataTable
 26.         With DT.Columns
 27.             .Add("A", GetType(Integer))
 28.             .Add("B", GetType(Integer))
 29.             .Add("C", GetType(Integer))
 30.         End With
 31.         lblTimer.Text = "Timer Nested Loop : "
 32.         sWatch.Reset()
 33.         sWatch.Start()
 34.         Cursor = Cursors.WaitCursor
 35.         '// ไว้นับจำนวนลูป
 36.         Dim CountLoopA As Integer = 0 : Dim CountLoopB As Integer = 0 : Dim CountLoopC As Integer = 0
 37.         '// ใช้ Nested Loop โดยกำหนดให้ลูปในใช้ค่าเริ่มต้นจากลูปนอก
 38.         '// เพราะค่าตัวแปรของ a สลับกันกับ b ก็จะไม่มีผลอะไร เช่น a = 3, b = 4 หากกลับค่า a = 4, b = 3 ก็จะทำให้ได้ค่า c = 5 เท่ากัน
 39.         '// และจะทำให้ลดจำนวนการวนรอบของลูปลงไป
 40.         For a As Integer = 1 To Val(txtMaxValue.Text)
 41.             CountLoopA += 1
 42.             For b As Integer = a To Val(txtMaxValue.Text)
 43.                 CountLoopB += 1
 44.                 For c As Integer = b To Val(txtMaxValue.Text)
 45.                     CountLoopC += 1
 46.                     ' / --------------------------------------------------------
 47.                     ' / เงื่อนไขที่ต้องการทดสอบ คือ a^2 + b^2 = c^2
 48.                     ' / --------------------------------------------------------
 49.                     If a * a + b * b = c * c Then
 50.                         '// สำหรับ TextBox Control
 51.                         strBuilder.AppendLine("a = " & a & vbTab & "b = " & b & vbTab & "c = " & c)
 52.                         '// สำหรับ ListView Control
 53.                         Dim NewItem As New ListViewItem(a) '// กำหนดค่าให้กับคอลัมน์แรก
 54.                         NewItem.SubItems.Add(b) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สอง
 55.                         NewItem.SubItems.Add(c) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สาม
 56.                         items.Add(NewItem)
 57.                         '// สำหรับ DataGridView Control
 58.                         Dim row As String() = New String() {"", "", ""}
 59.                         DT.Rows.Add(a, b, c)
 60.                         '// หากใช้ Exit For ก็จะช่วยให้ลดจำนวนการวนรอบลงไปได้อีก
 61.                         'Exit For
 62.                     End If
 63.                 Next
 64.             Next
 65.         Next
 66.         '// แสดงผลลัพธ์ใน TextBox Control
 67.         TextBox1.Text = strBuilder.ToString()
 68.         '// แสดงผลลัพธ์ใน ListView Control
 69.         ListView1.Items.AddRange(items.ToArray())
 70.         '// แสดงผลลัพธ์ใน DataGridView Control
 71.         DataGridView1.DataSource = DT
 72.         lblCount.Text = "จำนวน: " & DataGridView1.RowCount & " รายการ"
 73.         DT.Dispose()
 74.         txtMaxValue.Focus()
 75.         Cursor = Cursors.Default
 76.         sWatch.Stop()
 77.         mTimeDouble = sWatch.ElapsedMilliseconds * 0.001
 78.         lblTimer.Text = lblTimer.Text & mTimeDouble.ToString & " sec."
 79.         lblLoop.Text = "a = " & Format(CountLoopA, "#,##") & vbCrLf & "b = " & Format(CountLoopB, "#,##") & vbCrLf & "c = " & Format(CountLoopC, "#,##")
 80.     End Sub

 81.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 82.     ' / สามารถใช้ LINQ ใน VB.NET เพื่อหาชุดของความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก
 83.     ' / Pythagorean Triplets ที่เป็นเลขจำนวนเต็มทั้งหมดที่จะเป็นไปได้ดังนี้
 84.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 85.     Private Sub btnLinQ_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnLinQ.Click
 86.         TextBox1.Clear()
 87.         Call InitializeListView()
 88.         Call InitializeDataGridView()
 89.         '//
 90.         Dim MaxValue As Integer = Val(txtMaxValue.Text) '// กำหนดความยาวด้านสูงสุดที่ต้องการทดสอบ
 91.         '// สร้าง String Builder สำหรับเก็บค่าไปแสดงผลใน TextBox Control (System.Text)
 92.         Dim strBuilder As New StringBuilder()
 93.         '// สร้าง ListViewItem เพื่อเก็บข้อมูล
 94.         Dim items As New List(Of ListViewItem)
 95.         '// สร้าง DataTable เพื่อเก็บข้อมูลให้กับ DataGridView
 96.         Dim DT As New DataTable
 97.         With DT.Columns
 98.             .Add("A", GetType(Integer))
 99.             .Add("B", GetType(Integer))
 100.             .Add("C", GetType(Integer))
 101.         End With
 102.         lblTimer.Text = "Timer LINQ : "
 103.         sWatch.Reset()
 104.         sWatch.Start()
 105.         Cursor = Cursors.WaitCursor
 106.         ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 107.         ' / LINQ
 108.         Dim PythagoreanTriple =
 109.             From a In Enumerable.Range(1, MaxValue)
 110.             From b In Enumerable.Range(a, MaxValue)
 111.             Let c = Math.Sqrt(a * a + b * b)
 112.             Where (c = Math.Floor(c) AndAlso c <= MaxValue)
 113.             Select New With {a, b, c}
 114.         ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------

 115.         For Each triplet In PythagoreanTriple
 116.             strBuilder.AppendLine("a = " & triplet.a & vbTab & "b = " & triplet.b & vbTab & "c = " & triplet.c)
 117.             '// สำหรับ ListView Control
 118.             Dim NewItem As New ListViewItem(triplet.a) '// กำหนดค่าให้กับคอลัมน์แรก
 119.             NewItem.SubItems.Add(triplet.b) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สอง
 120.             NewItem.SubItems.Add(triplet.c) ' เพิ่มค่าในคอลัมน์ที่สาม
 121.             items.Add(NewItem)
 122.             '// สำหรับ DataGridView Control
 123.             Dim row As String() = New String() {"", "", ""}
 124.             DT.Rows.Add(triplet.a, triplet.b, triplet.c)
 125.         Next
 126.         '// แสดงผลลัพธ์ใน TextBox Control
 127.         TextBox1.Text = strBuilder.ToString()
 128.         '// แสดงผลลัพธ์ใน ListView Control
 129.         ListView1.Items.AddRange(items.ToArray())
 130.         '// แสดงผลลัพธ์ใน DataGridView Control
 131.         DataGridView1.DataSource = DT
 132.         lblCount.Text = "จำนวน: " & DataGridView1.RowCount & " รายการ"
 133.         DT.Dispose()
 134.         Cursor = Cursors.Default
 135.         sWatch.Stop()
 136.         mTimeDouble = sWatch.ElapsedMilliseconds * 0.001
 137.         lblTimer.Text = lblTimer.Text & mTimeDouble.ToString & " sec."
 138.         lblLoop.Text = ""
 139.     End Sub

 140.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 141.     Private Sub txtMaxValue_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtMaxValue.KeyPress
 142.         '// เมื่อมีการกด Enter
 143.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 144.             If String.IsNullOrWhiteSpace(txtMaxValue.Text) AndAlso Not Char.IsControl(e.KeyChar) Then
 145.                 e.Handled = True
 146.             Else
 147.                 '// ไปประมวลผล
 148.                 Call btnNestedLoop_Click(sender, e)
 149.                 e.Handled = True
 150.             End If
 151.         ElseIf Not Char.IsDigit(e.KeyChar) AndAlso Not Char.IsControl(e.KeyChar) Then
 152.             e.Handled = True '// ไม่อนุญาตให้ป้อนค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข
 153.         End If
 154.     End Sub

 155.     Private Sub TextBox1_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
 156.         '// ป้องกันไม่ให้กดคีย์อะไรลงไปใน TextBox Control.
 157.         e.Handled = True
 158.     End Sub

 159.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 160.     ' / Initialized DataGridView Control.
 161.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 162.     Private Sub InitializeDataGridView()
 163.         With DataGridView1
 164.             .RowHeadersVisible = False ' True
 165.             .AllowUserToAddRows = False
 166.             .AllowUserToDeleteRows = False
 167.             .AllowUserToResizeRows = False
 168.             .MultiSelect = True ' False
 169.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 170.             .ReadOnly = True
 171.             '// Data rows
 172.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 173.             .RowTemplate.MinimumHeight = 27
 174.             .RowTemplate.Height = 27
 175.             '// Autosize Column
 176.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 177.             '// Header
 178.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 179.                 .BackColor = Color.RoyalBlue
 180.                 .ForeColor = Color.White
 181.                 .Font = New Font(DataGridView1.Font, FontStyle.Bold)
 182.             End With
 183.         End With
 184.     End Sub

 185.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 186.     ' / Initialized ListView Control.
 187.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------------------
 188.     Private Sub InitializeListView()
 189.         With ListView1
 190.             .Columns.Clear() '// make sure columns collection is empty.
 191.             .Items.Clear()
 192.             .View = View.Details
 193.             .HeaderStyle = ColumnHeaderStyle.Nonclickable '// set to whatever you need.
 194.             .GridLines = True
 195.             .FullRowSelect = True
 196.             .HideSelection = False
 197.             .MultiSelect = True 'False
 198.             '// Add 3 columns
 199.             .Columns.Add("A")
 200.             .Columns.Add("B")
 201.             .Columns.Add("C")
 202.         End With
 203.         With ListView1
 204.             .Columns(0).Width = ListView1.Width \ 3 - 10
 205.             .Columns(1).Width = ListView1.Width \ 3 - 10
 206.             .Columns(2).Width = ListView1.Width \ 3 - 5
 207.         End With
 208.     End Sub

 209.     Private Sub frmPythagoras_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 210.         Me.Dispose()
 211.         GC.SuppressFinalize(Me)
 212.         Application.Exit()
 213.     End Sub

 214.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 215.         Me.Close()
 216.     End Sub

 217. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 13:01 , Processed in 0.250856 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้