ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1740|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การประยุกต์ใช้งาน KryptonDataGridView กับการจำลองระบบขายสินค้า

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272โค้ดชุดนี้พัฒนาต่อมาจาก การค้นหาข้อมูลจาก DataTable เพื่อนำรายการเข้าสู่ตารางกริด (จำลองการขายสินค้า) แต่เปลี่ยนจาก DataGridView ของ Microsoft มาเป็น KryptonDataGridView ของฟรีแทน เพื่อปรับแต่งให้ทั้งฟอร์มและตารางกริดมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงใส่การคำนวณภาษีมาให้ครบด้วย ... และมีการแก้ไขโค้ดในส่วนเหตุการณ์ KeyPress ของ DataGridView เพราะเซลล์ของตารางกริด Krypton Toolkit ไม่สามารถรับค่าที่ส่งผ่าน (Cast) มาใส่ไว้ใน TextBox Control แบบไดนามิคได้ ...

ข้อมูลเพิ่มเติม ...
Krypton Toolkit DataGridView for Visual Basic .NET (2010/2022) ... Krypton Toolkit Version 80.24.3.64

คลิปวิดีโอของการสร้างกลุ่มเครื่องมือของ Krypton Toolkit มาใส่ไว้ใน Visual Studio .NET ในกรณีที่ติดตั้งผ่าน NuGet แล้วมันไม่ยอมสร้าง ToolBox ให้อัตโนมัติ

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2017) และ .Net Framework 4.6.2+ (เนื่องจากไฟล์มันใหญ่ เพราะมี .Net Framework มาให้ใช้งานหลายรุ่น) ...

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports Krypton.Toolkit
 2. Public Class frmPosDetail

 3.     Private Sub frmPosDetail_KeyDown(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown
 4.         Select Case e.KeyCode
 5.             Case Keys.F8
 6.                 '/ Remove Row
 7.                 Call DeleteRow("btnDelRow")
 8.         End Select
 9.     End Sub

 10.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 11.     ' / S T A R T ... H E R E
 12.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 13.     Private Sub frmPosDetail_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 14.         Me.KeyPreview = True  '/ สามารถกดปุ่มฟังค์ชั่นคีย์ลงในฟอร์มได้
 15.         '// ตั้งค่าให้กับ Krypton DataGridView แบบ Run Time
 16.         Call InitializeGrid()
 17.         '// Set all TextBox Control to Zero and ReadOnly except txtSearch.
 18.         For Each tb As TextBox In Me.Controls.OfType(Of TextBox)()
 19.             If tb.Name <> "txtSearch" Then
 20.                 tb.Text = "0.00"
 21.                 tb.ReadOnly = True
 22.             End If
 23.         Next
 24.         With cmbTax
 25.             .Items.Add("ไม่คิดภาษี")
 26.             .Items.Add("รวมภาษีใน (7%)")
 27.             .Items.Add("แยกภาษีนอก (7%)")
 28.         End With
 29.         cmbTax.SelectedIndex = 1    '// Include VAT
 30.         '// กำหนดฟอร์มให้เป็นแบบ Global ขึ้นอยู่กับ Palette ที่เราเลือกจาก ComboBox (cmbPalette)
 31.         Me.PaletteMode = PaletteMode.Global
 32.         '// ลองใช้ KryptonThemeComboBox ดูแล้วมันออกเอ๋อๆเป็นบางครั้ง คือไม่แสดงผลข้อมูลออกมา ก็เลยใช้แบบ Manual เอานี่แหละครับ
 33.         With cmbPalette
 34.             .Items.Add("ProfessionalSystem")
 35.             .Items.Add("ProfessionalOffice2003")
 36.             .Items.Add("Office2007DarkGray")
 37.             .Items.Add("Office2007Blue")
 38.             .Items.Add("Office2007BlueDarkMode")
 39.             .Items.Add("Office2007BlueLightMode")
 40.             .Items.Add("Office2007Silver")
 41.             .Items.Add("Office2007SilverDarkMode")
 42.             .Items.Add("Office2007SilverLightMode")
 43.             .Items.Add("Office2007White")
 44.             .Items.Add("Office2007Black")
 45.             .Items.Add("Office2007BlackDarkMode")
 46.             .Items.Add("Office2010DarkGray")
 47.             .Items.Add("Office2010Blue")
 48.             .Items.Add("Office2010BlueDarkMode")
 49.             .Items.Add("Office2010BlueLightMode")
 50.             .Items.Add("Office2010Silver")
 51.             .Items.Add("Office2010SilverDarkMode")
 52.             .Items.Add("Office2010SilverLightMode")
 53.             .Items.Add("Office2010White")
 54.             .Items.Add("Office2010Black")
 55.             .Items.Add("Office2010BlackDarkMode")
 56.             .Items.Add("Office2013DarkGray")
 57.             .Items.Add("Office2013LightGray")
 58.             .Items.Add("Office2013White")
 59.         End With
 60.         With cmbPalette
 61.             .SelectedIndex = 19
 62.             .ItemHeight = 10
 63.             .IntegralHeight = False
 64.         End With
 65.         '// ตัวอย่างหากต้องการเลือก Palette Mode ให้กับ Krypton DataGridView โดยเฉพาะ
 66.         'dgvData.PaletteMode = Krypton.Toolkit.PaletteMode.Office2010Silver
 67.     End Sub

 68.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 69.     ' / Change Palette Mode.
 70.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------------
 71.     Private Sub cmbPalette_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbPalette.SelectedIndexChanged
 72.         Dim manager As New KryptonManager()
 73.         Select Case cmbPalette.SelectedIndex
 74.             Case 0
 75.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.ProfessionalSystem
 76.             Case 1
 77.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.ProfessionalOffice2003
 78.             Case 2
 79.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007DarkGray
 80.             Case 3
 81.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007Blue
 82.             Case 4
 83.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007BlueDarkMode
 84.             Case 5
 85.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007BlueLightMode
 86.             Case 6
 87.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007Silver
 88.             Case 7
 89.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007SilverDarkMode
 90.             Case 8
 91.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007SilverLightMode
 92.             Case 9
 93.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007White
 94.             Case 10
 95.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007Black
 96.             Case 11
 97.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2007BlackDarkMode
 98.             Case 12
 99.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010DarkGray
 100.             Case 13
 101.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010Blue
 102.             Case 14
 103.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010BlueDarkMode
 104.             Case 15
 105.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010BlueLightMode
 106.             Case 16
 107.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010Silver
 108.             Case 17
 109.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010SilverDarkMode
 110.             Case 18
 111.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010SilverLightMode
 112.             Case 19
 113.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010White
 114.             Case 20
 115.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010Black
 116.             Case 21
 117.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2010BlackDarkMode
 118.             Case 22
 119.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2013DarkGray
 120.             Case 23
 121.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2013LightGray
 122.             Case 24
 123.                 manager.GlobalPaletteMode = PaletteMode.Office2013White
 124.         End Select
 125.         txtSearch.Focus()
 126.     End Sub

 127.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 128.     ' / S A M P L E ... D A T A T A B L E (Products)
 129.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 130.     Function GetDataTable() As DataTable
 131.         '// Add Column
 132.         Dim DT As New DataTable
 133.         With DT.Columns
 134.             .Add("ProductPK", GetType(Integer)) '<< Index = 0
 135.             .Add("ProductID", GetType(String))    '<< 1
 136.             .Add("ProductName", GetType(String)) '<< 2
 137.             .Add("UnitPrice", GetType(Double)) '<< 3
 138.             '// ในส่วนของการรวมจำนวนเงิน (Total) จำนวน X ราคา เราจะไม่เก็บในฐานข้อมูลให้เปลืองพื้นที่ แต่จะให้โปรแกรมคำนวณให้แทน
 139.         End With
 140.         '// ... Add rows for data.
 141.         '/ ProductPK, ProductID, ProductName, UnitPrice
 142.         '/ เหมือนการ Query เพื่อนำเอาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาใช้งานเท่านั้น
 143.         With DT.Rows
 144.             .Add(1, "01", "กาแฟร้อน", "100.00")
 145.             .Add(2, "02", "กาแฟเย็น", "60.00")
 146.             .Add(3, "03", "คาปูชิโน่", "75.00")
 147.             .Add(4, "04", "คาปูชิโน่ - ลาเต้", "80.00")
 148.             .Add(5, "05", "เอ็กซ์เพรสโซ่", "90.00")
 149.             .Add(6, "06", "Classic Chicken", "20.00")
 150.             .Add(7, "07", "Mexicana", "25.00")
 151.             .Add(8, "08", "Lemon Shrimp", "30.00")
 152.             .Add(9, "09", "Bacon", "40.00")
 153.             .Add(10, "10", "Spicy Shrimp", "45.00")
 154.             .Add(11, "11", "Tex Supreme", "50.00")
 155.             .Add(12, "12", "Fish", "55.00")
 156.             .Add(13, "13", "Pepsi Can", "20.00")
 157.             .Add(14, "14", "Coke Can", "20.00")
 158.             .Add(15, "15", "7Up Can", "20.00")
 159.             .Add(16, "16", "Pepsi 2 ลิตร", "50.00")
 160.             .Add(17, "17", "Coke 2 ลิตร", "50.00")
 161.             .Add(18, "18", "น้ำเปล่า", "15.00")
 162.             .Add(20, "19", "เบียร์สิงห์ (กระป๋อง)", "50.00")
 163.             .Add(21, "20", "น้ำเย็น", "20.00")
 164.             .Add(19, "21", "เหล้าขาว (เป็ก)", "100.00")
 165.             .Add(22, "22", "เหล้าขาว (กลม)", "1,000.00")
 166.         End With
 167.         Return DT
 168.     End Function

 169.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 170.     ' / ตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ Krypton DataGridView แบบ Run Time (ใช้โค้ดทั้งหมด)
 171.     ' / -------------------------------------------------------------------------------------
 172.     Private Sub InitializeGrid()
 173.         With dgvData
 174.             .RowHeadersVisible = False
 175.             .AllowUserToAddRows = False
 176.             .AllowUserToDeleteRows = False
 177.             .AllowUserToResizeRows = False
 178.             .MultiSelect = False
 179.             '// Need to modify each cell.
 180.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 181.             .ReadOnly = False
 182.             '// Automatically set the width.
 183.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 184.             '// Font for RowTemplate.
 185.             .RowTemplate.DefaultCellStyle.Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Regular)
 186.             .RowTemplate.MinimumHeight = 32
 187.             '// Header.
 188.             .ColumnHeadersDefaultCellStyle.Font = New Font("Tahoma", 11, FontStyle.Bold)
 189.             '// Show alternating colors in even and odd rows.
 190.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 191.             '// Set ColumnHeadersHeightSizeMode before adjusting row heights.
 192.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 193.             .ColumnHeadersHeight = 36
 194.             '// GridStyles
 195.             '.GridStyles.Style = DataGridViewStyle.List
 196.             .GridStyles.Style = DataGridViewStyle.Mixed
 197.             '.GridStyles.Style = DataGridViewStyle.Sheet
 198.             .BorderStyle = BorderStyle.Fixed3D

 199.             '// Declare Krypton DataGridView columns type.
 200.             Dim PK As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn()
 201.             Dim ProductID As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn()
 202.             Dim ProductName As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn()
 203.             Dim Quantity As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn()
 204.             Dim UnitPrice As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn()
 205.             Dim Total As New KryptonDataGridViewTextBoxColumn()
 206.             '// Add new Columns.
 207.             dgvData.Columns.AddRange(New DataGridViewColumn() {
 208.                                      PK, ProductID, ProductName, Quantity, UnitPrice, Total
 209.                                     })
 210.             '/ Index = 0
 211.             With PK
 212.                 .Name = "PK"
 213.                 .HeaderText = "PK"
 214.                 .Visible = False
 215.             End With
 216.             '/ Index = 1
 217.             With ProductID
 218.                 .Name = "ProductID"
 219.                 .HeaderText = "รหัสสินค้า"
 220.                 .ReadOnly = True
 221.             End With
 222.             '/ Index = 2
 223.             With ProductName
 224.                 .Name = "ProductName"
 225.                 .HeaderText = "ชื่อสินค้า"
 226.                 .ReadOnly = True
 227.             End With
 228.             '/ Index = 3
 229.             With Quantity
 230.                 .Name = "Quantity"
 231.                 .HeaderText = "จำนวน"
 232.                 .DefaultCellStyle.Format = "0"
 233.             End With
 234.             '/ Index = 4
 235.             With UnitPrice
 236.                 .Name = "UnitPrice"
 237.                 .HeaderText = "ราคาต่อหน่วย"
 238.                 .DefaultCellStyle.Format = "0.00"
 239.             End With
 240.             '/ Index = 5
 241.             With Total
 242.                 .Name = "Total"
 243.                 .HeaderText = "รวมเงิน"
 244.                 .DefaultCellStyle.Format = "0.00"
 245.                 .ReadOnly = True
 246.             End With
 247.             '// เพิ่มปุ่มลบ (Index = 6)
 248.             Dim btnDelRow As New KryptonDataGridViewButtonColumn()
 249.             dgvData.Columns.Add(btnDelRow)
 250.             With btnDelRow
 251.                 .HeaderText = "ลบ-F8"
 252.                 .Text = "ลบ"
 253.                 .UseColumnTextForButtonValue = True
 254.                 .Width = 80
 255.                 '.ButtonStyle = ButtonStyle.ButtonSpec
 256.                 .SortMode = DataGridViewColumnSortMode.NotSortable  '/ Not sort order but can click header for delete row.
 257.                 .HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 258.                 .DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter
 259.             End With
 260.             '/ Alignment MiddleRight only columns 3 to 5.
 261.             For i As Byte = 3 To 5
 262.                 .Columns(i).HeaderCell.Style.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight '/ Header Alignment
 263.                 .Columns(i).DefaultCellStyle.Alignment = DataGridViewContentAlignment.MiddleRight '/ Cell Alignment
 264.             Next
 265.         End With
 266.     End Sub

 267.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 268.     ' / การค้นหาข้อมูลในช่อง TextBox และค้นหาว่ามีข้อมูลรายการสินค้าอยู่ในแถวรายการตารางกริดหรือไม่
 269.     ' / หากไม่มี ก็ให้เพิ่มแถวเข้าไปใหม่
 270.     ' / หากมี ก็ให้เพิ่มจำนวนขึ้นไปอีก 1 Unit.
 271.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 272.     Private Sub txtSearch_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtSearch.KeyPress
 273.         '// เมื่อกดคีย์ ENTER เพื่อเริ่มต้นการค้นหาข้อมูล
 274.         If e.KeyChar = Chr(13) Then
 275.             '/ Replace some word for reserved in DataBase.
 276.             txtSearch.Text = txtSearch.Text.Trim.Replace("'", "").Replace("*", "").Replace("%", "")
 277.             e.Handled = True    '// ปิดเสียง
 278.             '/ สร้าง DataTable สมมุติขึ้นมา (เหมือนกับการดึงข้อมูลจาก DataBase เข้ามาเพื่อทำการค้นหา)
 279.             Dim DT As DataTable = GetDataTable()
 280.             '/ ค้นหาข้อมูลจาก DataTable แล้วรับค่ามาใส่ไว้ใน DataRow
 281.             '/ การค้นหาข้อมูลแบบ String จะต้องใส่เครื่องหมาย Single Quote ครอบเอาไว้ เช่น ProductID = '01'
 282.             Dim r() As DataRow = DT.Select(" ProductID = " & "'" & txtSearch.Text.Trim & "'")
 283.             '/ ตัวแปรบูลีน Flag แจ้งการค้นหาข้อมูลในตารางกริด (True = พบรายการในแถว, False = ไม่พบ)
 284.             Dim blnExist As Boolean = False
 285.             '// หากพบข้อมูลใน DataTable
 286.             If r.Count > 0 Then
 287.                 '/ ต้องค้นหาข้อมูลจากตารางกริดก่อน เพื่อค้นหาว่ามีรายการสินค้าเดิมหรือไม่?
 288.                 '/ หากในตารางกริดยังไม่มีแถวรายการ ก็จะข้าม For Loop นี้ไปเพิ่มรายการใหม่ทันที
 289.                 For iRow As Integer = 0 To dgvData.RowCount - 1
 290.                     '/ ทดสอบด้วย Primary Key r(0).Item(0) หรือ Product ID r(0).Item(1) ก็ได้
 291.                     If r(0).Item(0) = dgvData.Rows(iRow).Cells(0).Value Then
 292.                         '/ เมื่อพบรายการเดิม ก็ให้เพิ่มจำนวนขึ้น 1
 293.                         dgvData.Rows(iRow).Cells(3).Value += 1
 294.                         '/ Flag แจ้งว่าพบข้อมูลเดิมแล้ว
 295.                         blnExist = True
 296.                         '/ เมื่อเจอสินค้าเดิมในตารางกริดแล้ว ไม่ว่าจะอยู่แถวลำดับที่เท่าไหร่ ก็ให้ออกจาก For Loop การค้นหาได้เลย
 297.                         '/ เพราะรายการสินค้าใดๆ จะต้องมีอยู่เพียงแค่รายการเดียว ไม่ต้องเสียเวลาวนรอบกลับไปทำให้จนครบจำนวนแถว
 298.                         Exit For
 299.                     End If
 300.                 Next
 301.                 '/ กรณีที่พบสินค้าในตารางกริด กำหนด blnExist = True ทำให้ Not True = False จะทำให้ข้ามเงื่อนไขนี้ออกไป
 302.                 '/ กรณีที่ไม่พบข้อมูลสินค้าเดิมในตารางกริด กำหนด blnExist = False ทำให้ Not False = True เพิ่มรายการสินค้าแถวใหม่เข้าไปในตารางกริดได้
 303.                 If Not blnExist Then
 304.                     '/ เขียนเอาไว้หน่อยจะได้ไม่ลืมว่าแต่ละหลักเราเก็บค่าอะไร
 305.                     '/ Primary Key, Product ID, Product Name, Quantity, UnitPrice, Total
 306.                     dgvData.Rows.Add(r(0).Item(0), r(0).Item(1), r(0).Item(2), "1", Format(CDbl(r(0).Item(3).ToString), "0.00"), "0.00")
 307.                 End If
 308.                 '/ หากไม่ใช้ NOT ก็จะต้องเขียนโปรแกรมแบบนี้ แต่โค้ดจะไม่สวยงาม
 309.                 '/ If blnExist = True Then
 310.                 '/     ไม่ต้องทำอะไร
 311.                 '/ Else
 312.                 '/     ทำคำสั่งเพิ่มรายการแถว
 313.                 '/ End If
 314.                 DT.Dispose()
 315.                 '// คำนวณผลรวมใหม่
 316.                 Call CalSumTotal()
 317.             End If
 318.             txtSearch.Clear()
 319.             txtSearch.Focus()
 320.         End If
 321.     End Sub

 322.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 323.     ' / Calcualte sum of Total (Column Index = 5)
 324.     ' / ทำทุกครั้งที่มีการเพิ่ม/ลบแถวรายการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าในเซลล์ Quantity, UnitPrice
 325.     ' / เพื่อคำนวณหาจำนวนเงินใหม่
 326.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 327.     Private Sub CalSumTotal()
 328.         txtTotal.Text = "0.00"
 329.         '/ วนรอบตามจำนวนแถวที่มีอยู่ปัจจุบัน
 330.         For i As Integer = 0 To dgvData.RowCount - 1
 331.             '/ หลักสุดท้ายของตารางกริด = [จำนวน x ราคา]
 332.             dgvData.Rows(i).Cells(5).Value = Format(dgvData.Rows(i).Cells(3).Value * dgvData.Rows(i).Cells(4).Value, "#,##0.00")
 333.             '/ นำค่าจาก Total มารวมกันเพื่อแสดงผลในสรุปผลรวม (x = x + y)
 334.             txtTotal.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) + CDbl(dgvData.Rows(i).Cells(5).Value), "#,##0.00")
 335.         Next
 336.         '// TAX - การคิดภาษี
 337.         Dim SumPrice As Double = CDbl(txtTotal.Text)
 338.         Select Case cmbTax.SelectedIndex
 339.             '// ไม่คิดภาษี
 340.             Case 0
 341.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")
 342.                 txtVat.Text = "0.00"
 343.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 344.                 txtNetTotal.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text), "#,##0.00")
 345.                 '// หรือ txtNetTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")

 346.                 '// รวมภาษี (Include Tax)
 347.             Case 1
 348.                 '// คิดภาษี 7%
 349.                 txtVat.Text = Format(SumPrice - (SumPrice / 1.07), "#,##0.00")
 350.                 '// หาราคาสินค้าที่แท้จริงก่อน ... โดยเอาราคาสินค้าทั้งหมดลบออกจากภาษี
 351.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice - CDbl(txtVat.Text), "#,##0.00")
 352.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 353.                 txtNetTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")

 354.                 '// แยกภาษี (Exclude Tax)
 355.             Case 2
 356.                 txtTotal.Text = Format(SumPrice, "#,##0.00")
 357.                 '// คิดแยกภาษี 7%
 358.                 txtVat.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) * 7 / 100, "#,##0.00")
 359.                 '// รวมจำนวนเงินทั้งหมด + ภาษี
 360.                 txtNetTotal.Text = Format(CDbl(txtTotal.Text) + CDbl(txtVat.Text), "#,##0.00")
 361.         End Select
 362.     End Sub

 363.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 364.     ' / โปรแกรมย่อยในการลบแถวรายการที่เลือกออกไป
 365.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 366.     Private Sub DeleteRow(ByVal ColName As String)
 367.         If dgvData.RowCount = 0 Then Return
 368.         '/ ColName เป็นชื่อของหลัก Index = 6 ของตารางกริด (ไปดูที่โปรแกรมย่อย InitializeGrid)
 369.         If ColName = "btnDelRow" Then
 370.             '// ลบรายการแถวที่เลือกออกไป
 371.             dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 372.             '/ เมื่อแถวรายการถูกลบออกไป ต้องไปคำนวณหาค่าผลรวมใหม่
 373.             Call CalSumTotal()
 374.         End If
 375.         txtSearch.Focus()
 376.     End Sub

 377.     Private Sub dgvData_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellClick
 378.         Select Case e.ColumnIndex
 379.             '// Delete Button
 380.             Case 6
 381.                 'MsgBox(("Row : " + e.RowIndex.ToString & "  Col : ") + e.ColumnIndex.ToString)
 382.                 Call DeleteRow("btnDelRow")
 383.         End Select
 384.     End Sub

 385.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 386.     ' / เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อแก้ไขรายการในเซลล์เรียบร้อยแล้วกด Enter
 387.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 388.     Private Sub dgvData_CellEndEdit(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellEndEdit
 389.         '/ เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าในหลัก Index ที่ 3 หรือ 4
 390.         '/ ให้คำนวณราคารวมใหม่ จำนวน X ราคา
 391.         Select Case e.ColumnIndex
 392.             '/ Column Index = 3 (Quantity), Column Index = 4 (UnitPrice)
 393.             Case 3, 4
 394.                 '/ Quantity
 395.                 '/ การดัก Error กรณีไม่มีค่าอะไรในเซลล์ ให้ใส่ค่า 0 ลงไปแทน (จริงๆกรณีจำนวนสินค้าต้องกำหนดขั้นต่ำไว้ที่ 1)
 396.                 If dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value Is Nothing OrElse dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value.ToString() = "" Then dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value = "0"
 397.                 Dim Quantity As Integer = dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(3).Value
 398.                 '/ UnitPrice
 399.                 If dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value Is Nothing OrElse dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value.ToString() = "" Then dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value = "0.00"
 400.                 Dim UnitPrice As Double = dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value
 401.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value = Format(CDbl(dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(4).Value), "0.00")

 402.                 '/ Quantity x UnitPrice
 403.                 dgvData.Rows(e.RowIndex).Cells(5).Value = CDbl((Quantity * UnitPrice).ToString("#,##0.00"))
 404.                 '/ Calculate Summary
 405.                 Call CalSumTotal()
 406.         End Select
 407.     End Sub

 408.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 409.     ' / เมื่อเริ่มกดคีย์ในหลักที่ 3 และ 4 (Quantity-Integer, UnitPrice-Double)
 410.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 411.     Private Sub dgvData_EditingControlShowing(sender As Object, e As DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles dgvData.EditingControlShowing
 412.         '// Or use the index columns of DataGridView.
 413.         'Select Case dgvData.Columns(dgvData.CurrentCell.ColumnIndex).Index
 414.         '    Case 1
 415.         '
 416.         'End Select

 417.         '// Don't forget to specify the Column Name earlier as well (InitializeGrid sub program).
 418.         Select Case dgvData.Columns(dgvData.CurrentCell.ColumnIndex).Name
 419.         '// อย่าลืมกำหนดชื่อ Column Name มาก่อนหน้านี้ด้วย (โปรแกรมย่อย InitializeGrid)
 420.             Case "Quantity", "UnitPrice"
 421.                 If TypeOf e.Control Is Krypton.Toolkit.KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl Then
 422.                     Dim editingControl As Krypton.Toolkit.KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl = TryCast(e.Control, Krypton.Toolkit.KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl)
 423.                     '// Event Handler for intercepts keystrokes.
 424.                     AddHandler editingControl.KeyPress, AddressOf KryptonDataGridViewKeyPress
 425.                 End If
 426.         End Select
 427.     End Sub

 428.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 429.     ' / ดักค่าการกดคีย์เฉพาะตัวเลขในเซลล์เท่านั้น
 430.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 431.     Private Sub KryptonDataGridViewKeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
 432.         Select Case dgvData.CurrentCell.ColumnIndex
 433.             Case 3   '// Quantity is Integer (กรณีเลขจำนวนเต็ม)
 434.                 '// Allow numeric digits (0-9) in the TextBox.
 435.                 If Not Char.IsControl(e.KeyChar) AndAlso Not Char.IsDigit(e.KeyChar) Then e.Handled = True

 436.             Case 4  '// UnitPrice is Double (กรณีเลขจำนวนทศนิยม)
 437.                 '// Allow numeric digits (0-9) and the decimal point (.) only one in the TextBox.
 438.                 If Not Char.IsControl(e.KeyChar) AndAlso Not Char.IsDigit(e.KeyChar) AndAlso e.KeyChar <> "." Then e.Handled = True
 439.                 '// Check for an existing decimal point in the cell.
 440.                 Dim tb As KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl = DirectCast(sender, KryptonDataGridViewTextBoxEditingControl)
 441.                 If e.KeyChar = "." AndAlso tb.Text.Contains(".") Then e.Handled = True
 442.         End Select
 443.     End Sub

 444.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 445.     ' / เลือกการคำนวณภาษี
 446.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 447.     Private Sub cmbTax_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbTax.SelectedIndexChanged
 448.         Call CalSumTotal()
 449.         txtSearch.Focus()
 450.     End Sub

 451.     Private Sub frmPosDetail_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 452.         Me.Dispose()
 453.         GC.SuppressFinalize(Me)
 454.         Application.Exit()
 455.     End Sub

 456.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 457.         Me.Close()
 458.     End Sub
 459. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 13:55 , Processed in 0.218128 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้