ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 440|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การอ่านข้อมูลจาก Google Sheets เพื่อนำมาแสดงผลลงในตารางกริด

[คัดลอกลิงก์]

308

กระทู้

499

โพสต์

6025

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6025

การอ่านข้อมูลจาก Google Sheets เพื่อนำมาแสดงผลลงในตารางกริด อย่างแรกเราต้องสร้างไฟล์ Credentials ในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจาก Google Sheets เสียก่อน ...Youtube แสดงวิธีการขั้นตอนในการรับไฟล์ Credentials ...

ตัวอย่าง Google Sheets ซึ่งตอนนี้แอดมินได้เปิดให้เป็นแบบ Editor เพื่อให้ได้ลองทำการเขียนอ่านข้อมูลได้ ...

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports Google.Apis.Auth.OAuth2
 2. Imports Google.Apis.Services
 3. Imports Google.Apis.Sheets.v4

 4. '// Sample Google Sheet.
 5. '// https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nBOWl-PDGwYng6IOifi6bhoLfvamTn-45CWtn5t59qs/edit#gid=0

 6. Public Class frmGoogleSheet

 7.     Dim Service As SheetsService
 8.     Dim SpreadsheetId As String = "1nBOWl-PDGwYng6IOifi6bhoLfvamTn-45CWtn5t59qs"
 9.     Dim ApplicationName = "SampleSheet"
 10.     Dim SheetName As String = "Sheet1"
 11.     '// JSON credential file path.
 12.     Dim CredentialFilePath As String = MyPath(Application.StartupPath) & "credentials\GoogleSheet.json"
 13.     '//
 14.     Private Sub frmGoogleSheet_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
 15.         Call Credentials()
 16.         Call LoadData()
 17.         Call SetupGridView()
 18.     End Sub

 19.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 20.     '// Initialize Google Sheets API.
 21.     '// Must be used every time to read and write data.
 22.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 23.     Sub Credentials()
 24.         '// Load credentials from JSON file.
 25.         Dim credential = GoogleCredential.FromFile(CredentialFilePath).CreateScoped(SheetsService.Scope.SpreadsheetsReadonly)
 26.         '// Create Google Sheets API service
 27.         Service = New SheetsService(New BaseClientService.Initializer() With {
 28.             .HttpClientInitializer = credential,
 29.             .ApplicationName = ApplicationName
 30.         })
 31.     End Sub

 32.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 33.     Private Sub btnLoadData_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLoadData.Click
 34.         Call LoadData()
 35.     End Sub

 36.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 37.     ' / LOAD DATA.
 38.     ' / ------------------------------------------------------------------------------------------------
 39.     Private Sub LoadData()
 40.         '// Specify the range of cells you want to retrieve, e.g., "Sheet1!A1:C10"
 41.         Dim Range As String = SheetName + "!A1:Z100"
 42.         Try
 43.             '// Make the request to the Sheets API
 44.             Dim Request = Service.Spreadsheets.Values.Get(SpreadsheetId, Range)
 45.             Dim Response = Request.Execute()
 46.             '// Process the response and populate the DataGridView.
 47.             If Response.Values IsNot Nothing AndAlso Response.Values.Any() Then
 48.                 dgvData.Rows.Clear()
 49.                 dgvData.Columns.Clear()
 50.                 '// Assuming the first row contains headers.
 51.                 For Each Header In Response.Values.First()
 52.                     dgvData.Columns.Add(Header.ToString(), Header.ToString())
 53.                 Next
 54.                 '// Populate data rows.
 55.                 For RowIndex As Integer = 1 To Response.Values.Count - 1
 56.                     Dim Row = Response.Values(RowIndex)
 57.                     dgvData.Rows.Add(Row.ToArray())
 58.                 Next
 59.             End If
 60.             '//
 61.         Catch ex As Exception
 62.             MessageBox.Show(ex.Message)
 63.         End Try
 64.     End Sub

 65.     Private Sub btnExit_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnExit.Click
 66.         Me.Close()
 67.     End Sub

 68.     Private Sub frmGoogleSheet_FormClosed(sender As Object, e As FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 69.         Me.Dispose()
 70.         GC.SuppressFinalize(Me)
 71.         End
 72.     End Sub

 73. #Region "DATAGRIDVIEW"
 74.     '// Initialized DataGridView.
 75.     Private Sub SetupGridView()
 76.         With dgvData
 77.             .RowHeadersVisible = True
 78.             .AllowUserToAddRows = False
 79.             .AllowUserToDeleteRows = False
 80.             .AllowUserToResizeRows = False
 81.             .MultiSelect = False
 82.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 83.             .ReadOnly = True
 84.             '// Data rows
 85.             .Font = New Font("Tahoma", 10)
 86.             .RowTemplate.MinimumHeight = 32
 87.             .RowTemplate.Height = 32
 88.             '// Autosize Column
 89.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 90.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 91.             '// Header
 92.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 93.                 .BackColor = System.Drawing.Color.SeaGreen
 94.                 .ForeColor = System.Drawing.Color.White
 95.                 .Font = New Font(dgvData.Font, FontStyle.Bold)
 96.             End With
 97.             '// Before you can adjust the height of the row.
 98.             .ColumnHeadersHeightSizeMode = DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing
 99.             .ColumnHeadersHeight = 32
 100.             '/ Accept changes to the header's background color.
 101.             .EnableHeadersVisualStyles = False
 102.             '// Even-Odd Color of Rows.
 103.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = System.Drawing.Color.Beige
 104.         End With
 105.     End Sub

 106.     Private Sub dgvData_RowPostPaint(sender As Object, e As DataGridViewRowPostPaintEventArgs) Handles dgvData.RowPostPaint
 107.         '// Display row numbers in row headers
 108.         Using b As New SolidBrush(dgvData.RowHeadersDefaultCellStyle.ForeColor)
 109.             e.Graphics.DrawString((e.RowIndex + 1).ToString(), dgvData.DefaultCellStyle.Font, b, e.RowBounds.Location.X + 12, e.RowBounds.Location.Y + 8)
 110.         End Using
 111.     End Sub
 112. #End Region

 113. #Region "FUNCTION"
 114.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 115.     ' / Get my project path
 116.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 117.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 118.     ' / Return : C:\My Project\
 119.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 120.         '/ Return Value
 121.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 122.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash ASCII Code = 92) at the end.
 123.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 124.     End Function
 125. #End Region
 126. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2017) และ .Net Framework 4.5+ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-4-19 05:34 , Processed in 0.114196 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้