ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1795|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ภาพด้วย WinSCP กับ Free Hosting - Serv00.com

[คัดลอกลิงก์]

315

กระทู้

506

โพสต์

6272

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6272

การอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ภาพด้วย WinSCP กับ Free Hosting - wwwServ00.com  


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.IO
 2. Imports System.Net
 3. Imports WinSCP

 4. Public Class frmFtpServ00WinSCP
 5.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 6.     '// ชื่อไฟล์+นามสกุล เพื่อทำการ Upload ไปยัง Hosting
 7.     Dim UploadFileName As String = ""
 8.     '// Default path.
 9.     Dim PicturePath As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Images"

 10.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 11.     '// สำหรับ HOSTING
 12.     '// ตำแหน่งของไฟล์ภาพบน Hosting เพื่อนำมาแสดงผล
 13.     '// แก้ไข SUB DOMAIN และชื่อ UPLOADDIRECTORY ที่ต้องการอัพโหลดด้วยล่ะกัน
 14.     Dim MyURL As String = "https://SUBDOMAIN.serv00.net/UPLOADDIRECTORY/"
 15.     '// ตำแหน่งในการรีโมทเพื่อที่จะอัพโหลดไฟล์ภาพ (FTP) ...
 16.     Dim RemoteDir As String = "domains/SUBDOMAIN.serv00.net/public_html/UPLOADDIRECTORY/"
 17.     '// Login เข้าสู่ระบบ Hosting ...
 18.     '// FTP Hostname ต้องดูจากตอนที่ Add Account for FTP เพราะอาจจะไม่เหมือนกับตัวอย่าง
 19.     Dim HostName As String = "s0.serv00.com"
 20.     Dim UName As String = "USERNAME"
 21.     Dim Pwd As String = "PASSWORD"

 22.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 23.     ' / S T A R T ... H E R E
 24.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 25.     Private Sub frmFtpServ00WinSCP_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 26.         txtLocalFileName.Text = ""
 27.         '/ Local image file.
 28.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath + "NoImage.gif")
 29.         picURL.Image = Image.FromFile(PicturePath + "NoImage.gif")
 30.         Label1.Text = "File Upload: "
 31.     End Sub

 32.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 33.     ' / เลือกรูปภาพในการ Upload.
 34.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 35.     Private Sub btnBrowse_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnBrowse.Click
 36.         Dim dlgImage As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
 37.         ' / Open File Dialog
 38.         With dlgImage
 39.             '.InitialDirectory = PicturePath
 40.             .Title = "เลือกภาพ"
 41.             .Filter = "รูปแบบภาพ (*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp)|*.jpg;*.png;*.gif;*.bmp"
 42.             .FilterIndex = 1
 43.             .RestoreDirectory = True
 44.         End With
 45.         ' Select OK after Browse ...
 46.         If dlgImage.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 47.             ' Get file size
 48.             Dim info As New FileInfo(dlgImage.FileName)
 49.             If (info.Length / 1024) > 1024 Then
 50.                 MessageBox.Show("ไฟล์ภาพที่คุณเลือกมีขนาด " & Format((info.Length / 1024), "#,##0") & " KB. ซึ่งมีขนาดใหญ่เกินกว่า 1,024 KB.", "รายงานสถานะ", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 51.                 Exit Sub
 52.             End If
 53.             '//
 54.             txtLocalFileName.Text = dlgImage.FileName
 55.             '// Put the current image file into PictureBox Control
 56.             picData.Image = Image.FromFile(dlgImage.FileName)
 57.             '// เอาเฉพาะชื่อไฟล์และนามสกุลภาพ (Filename + Extension) เช่น thongkorn.png
 58.             UploadFileName = dlgImage.SafeFileName
 59.             Label1.Text = "File Upload: " & txtLocalFileName.Text
 60.         End If
 61.     End Sub

 62.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 63.     ' / UPLOAD FILE.
 64.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 65.     Private Sub btnUpload_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnUpload.Click
 66.         If txtLocalFileName.Text.Trim.Length = 0 Then Return
 67.         If picData.Image Is Nothing Or UploadFileName Is Nothing Or UploadFileName.Length = 0 Or UploadFileName = "" Then
 68.             MessageBox.Show("Please select the image file first.", "Report Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
 69.             Return
 70.         End If
 71.         '//
 72.         Me.Cursor = Cursors.WaitCursor
 73.         Try
 74.             '/ Setup session options
 75.             Dim sessionOptions As New SessionOptions
 76.             With sessionOptions
 77.                 .Protocol = Protocol.Ftp
 78.                 .HostName = HostName
 79.                 .UserName = UName
 80.                 .Password = Pwd
 81.                 '/ FTP ไม่ต้องใช้
 82.                 '.SshHostKeyFingerprint = "ssh-rsa 2048 XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX"
 83.             End With
 84.             '//
 85.             Using Session As New Session
 86.                 '/ Connect with options.
 87.                 Session.Open(sessionOptions)
 88.                 '/ Upload files
 89.                 Dim TransferOptions As New TransferOptions
 90.                 TransferOptions.TransferMode = TransferMode.Binary

 91.                 Dim TransferResult As TransferOperationResult
 92.                 TransferResult = Session.PutFiles(txtLocalFileName.Text, RemoteDir, False, TransferOptions)
 93.                 '/ Throw on any error
 94.                 TransferResult.Check()

 95.                 '/ Show results.
 96.                 For Each Transfer In TransferResult.Transfers
 97.                     MessageBox.Show("Upload " & Transfer.FileName & " Successful.")
 98.                 Next
 99.             End Using

 100.             '// Download image file and show on PictureBox (picURL).
 101.             Dim Req As WebRequest = WebRequest.Create(MyURL & UploadFileName)
 102.             Dim Res As WebResponse = Req.GetResponse()
 103.             Dim imgStream As Stream = Res.GetResponseStream()
 104.             Dim imgPic As Image = Image.FromStream(imgStream)
 105.             imgStream.Close()
 106.             '/ Load File Stream into PictureBox.
 107.             With picURL
 108.                 picURL.Image = imgPic
 109.                 .WaitOnLoad = True
 110.                 .SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
 111.             End With

 112.         Catch ex As Exception
 113.             MessageBox.Show(ex.Message)
 114.         End Try
 115.         Me.Cursor = Cursors.Default
 116.         Label1.Text = "File Upload: " & txtLocalFileName.Text
 117.     End Sub

 118.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 119.     ' / เคลียร์รูปภาพออกจาก PictureBox
 120.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 121.     Private Sub btnDeleteImg_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnDeleteImg.Click
 122.         txtLocalFileName.Clear()
 123.         '/ Local image file.
 124.         picData.Image = Image.FromFile(PicturePath & "NoImage.gif")
 125.         picURL.Image = Image.FromFile(PicturePath & "NoImage.gif")
 126.         UploadFileName = ""
 127.         Label1.Text = "File Upload: "
 128.     End Sub

 129.     Private Sub txtLocalFileName_KeyPress(sender As Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles txtLocalFileName.KeyPress
 130.         '/ Lock keypress.
 131.         e.Handled = True
 132.     End Sub

 133.     Private Sub frmFtpServ00WinSCP_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 134.         Me.Dispose()
 135.         GC.SuppressFinalize(Me)
 136.         Application.Exit()
 137.     End Sub

 138.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 139.         Me.Close()
 140.     End Sub

 141. #Region "FUNCTION"
 142.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 143.     ' / Get my project path
 144.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 145.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 146.     ' / Return : C:\My Project\
 147.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 148.         '/ Return Value
 149.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "").Replace("\bin\x86\release", "")
 150.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 151.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 152.     End Function
 153. #End Region
 154. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 12:46 , Processed in 0.233400 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้