ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1517|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การพิมพ์ QR Code ลงในรายงาน RDLC และแสดงผลบน ReportViewer

[คัดลอกลิงก์]

316

กระทู้

507

โพสต์

6275

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6275

การสร้างรายงาน (Report) หรือไฟล์ที่มีนามสกุล RDLC เพื่อแสดงผลบน ReportViewer ซึ่งพวกนี้เป็น Control มาตรฐานที่ทางไมโครซอฟท์แถมติดมาให้ด้วย โดยโค้ดชุดนี้ไม่ได้ว่าถึงเรื่องของฐานข้อมูล แต่จะเป็นการส่งค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ไปยังเอกสาร RDLC คือชื่อไฟล์ภาพ และตำแหน่งที่เก็บภาพ เพื่อนำมาแสดงผลในรายงาน ...


หน้าจอหลัก


การ Add Parameters


การกำหนด Parameter


Add References ...


https://www.youtube.com/watch?v=bW8hksxTUHk
คลิปวิดีโอการสร้าง Parameter ที่จะต้องใช้งานในโปรเจค ...  

มาดูโค้ดต้นฉบับกันเถอะ ...
 1. Imports ZXing.Common
 2. Imports ZXing
 3. Imports ZXing.Rendering
 4. Imports ZXing.QrCode
 5. Imports System.IO
 6. Imports System.Drawing.Imaging
 7. Imports Microsoft.Reporting.WinForms

 8. Public Class frmZXingReportViewer
 9.     '// Images Path
 10.     Private strPathImages As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Images" & Chr(92)

 11.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 12.     Private Sub frmZXingReportViewer_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 13.         txtURL.Text = "ทดสอบภาษาไทยสำหรับ ZXing QR Code เพื่อพิมพ์รายงานใน RDLC (Report Viewer)"
 14.         'txtURL.Text = "http://www.g2gsoft.com/"
 15.     End Sub

 16.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 17.     '// Generate QR Barcodes based on the specified text.
 18.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 19.     Private Sub txtURL_TextChanged(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles txtURL.TextChanged
 20.         If String.IsNullOrWhiteSpace(txtURL.Text) Then
 21.             picBarcode.Image = Nothing
 22.             Return
 23.         End If
 24.         '//
 25.         Dim options As EncodingOptions = New QrCodeEncodingOptions
 26.         With options
 27.             .Margin = 1
 28.             .NoPadding = True
 29.             .Width = picBarcode.Width
 30.             .Height = picBarcode.Height
 31.             .Hints.Add(EncodeHintType.CHARACTER_SET, "UTF-8")
 32.             .PureBarcode = False
 33.         End With
 34.         '//
 35.         Dim objWriter As BarcodeWriter = New BarcodeWriter With {
 36.                 .Format = BarcodeFormat.QR_CODE,
 37.                 .Options = options,
 38.                 .Renderer = New BitmapRenderer
 39.             }
 40.         picBarcode.Image = New Bitmap(objWriter.Write(txtURL.Text))
 41.         picBarcode.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
 42.     End Sub

 43.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 44.     '// Print QR Code into RDLC.
 45.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 46.     Private Sub btnPrintQRCode_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnPrintQRCode.Click
 47.         If String.IsNullOrWhiteSpace(txtURL.Text) Then
 48.             picBarcode.Image = Nothing
 49.             Return
 50.         End If
 51.         Try
 52.             Dim imageFullPath As String = strPathImages & "temp.png"
 53.             '// Save picture.
 54.             '//Dim FileToSaveAs As String = System.IO.Path.Combine(My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Temp, imageFullPath)
 55.             Dim FileToSaveAs As String = System.IO.Path.Combine(My.Application.Info.DirectoryPath, imageFullPath)
 56.             picBarcode.Image.Save(FileToSaveAs, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)
 57.             '// Parameter names in RDLC, uppercase and lowercase affect functionality. (picname not the same as PicName)
 58.             Dim pictureName As ReportParameter = New ReportParameter("picName", imageFullPath)
 59.             Dim picturePath As ReportParameter = New ReportParameter("picPath", New Uri(imageFullPath).AbsoluteUri)
 60.             With ReportViewer1
 61.                 .LocalReport.EnableExternalImages = True
 62.                 .LocalReport.SetParameters(New ReportParameter() {pictureName, picturePath})
 63.                 .RefreshReport()
 64.             End With
 65.         Catch ex As Exception
 66.             MessageBox.Show(ex.Message)
 67.         End Try
 68.     End Sub

 69.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 70.     '// Copy image to clipboard.
 71.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 72.     Private Sub btnCopyClipboard_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnCopyClipboard.Click
 73.         If picBarcode.Image Is Nothing Then
 74.             MessageBox.Show("There is no QR Code.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 75.             Return
 76.         End If
 77.         '/ Add it as an image
 78.         Clipboard.SetImage(picBarcode.Image)
 79.         '/ Create a PNG on disk and add the location to the clipboard.
 80.         Dim TempName As String = "TempName.jpg"
 81.         Dim TempPath As String = System.IO.Path.Combine(My.Computer.FileSystem.SpecialDirectories.Temp, TempName)
 82.         Using FS As New System.IO.FileStream(TempPath, IO.FileMode.Create, IO.FileAccess.Write, IO.FileShare.Read)
 83.             picBarcode.Image.Save(FS, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)
 84.         End Using
 85.         Dim Paths As New System.Collections.Specialized.StringCollection()
 86.         Paths.Add(TempPath)
 87.         Clipboard.SetFileDropList(Paths)
 88.     End Sub

 89.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 90.         Me.Close()
 91.     End Sub

 92.     Private Sub frmZXingReportViewer_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 93.         Me.Dispose()
 94.         GC.SuppressFinalize(Me)
 95.         Application.Exit()
 96.     End Sub

 97. #Region "FUNCTION"
 98.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 99.     ' / Get my project path
 100.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 101.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 102.     ' / Return : C:\My Project\
 103.     Function MyPath(AppPath As String) As String
 104.         '/ Return Value
 105.         MyPath = AppPath.ToLower.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 106.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 107.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 108.     End Function

 109. #End Region
 110. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 14:38 , Processed in 0.192998 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้