ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1314|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การใช้งาน ListView ของ MaterialSkin2

[คัดลอกลิงก์]

316

กระทู้

507

โพสต์

6275

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6275

การใช้งาน ListView ของ MaterialSkin2 ซึ่งจะใช้งานได้สำหรับ .NET Framework 4.5 ขึ้นไป ...ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ Visual Basic .NET (2017) ได้ที่นี่ ...

มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. '// Download packages.
 2. '// https://www.nuget.org/packages/MaterialSkin.2/

 3. Imports System.Data.OleDb
 4. Imports MaterialSkin
 5. Imports MaterialSkin.Controls

 6. Public Class frmMaterialSkinListview

 7.     Private Sub frmMaterialSkinListview_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
 8.         If Not ConnectDataBase() Then
 9.             MessageBox.Show("Can't connect Northwind.accdb MS Access DataBase.", "Report Status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 10.             Application.Exit()
 11.         End If
 12.         With cmbColorTheme
 13.             .Items.Add("Orange")
 14.             .Items.Add("Green")
 15.             .Items.Add("Light Blue")
 16.             .Items.Add("Cyan")
 17.             .Items.Add("Gray")
 18.         End With
 19.         cmbColorTheme.SelectedIndex = 1
 20.         lblRecordCount.Text = ""
 21.         '// MaterialTextBox Properties. (Which you can customize at Design Time.)
 22.         With txtSearch
 23.             .Hint = "Type something to search and press Enter."
 24.             .UseTallSize = True
 25.             .UseAccent = True
 26.             .Anchor = AnchorStyles.Left + AnchorStyles.Right + AnchorStyles.Top + AnchorStyles.Bottom
 27.         End With
 28.         '// Show all data.
 29.         Call RetrieveData(False)
 30.     End Sub

 31.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 32.     ' / Collect all searches, come in the same place.
 33.     ' / blnSearch = True, Show that the search results.
 34.     ' / blnSearch is set default to False, for show all records.
 35.     Sub RetrieveData(Optional ByVal blnSearch As Boolean = False)
 36.         strSQL =
 37.             " SELECT Orders.OrderID, Customers.CompanyName, Customers.ContactName, Customers.Address, Customers.City, " &
 38.             " Customers.Region, Customers.PostalCode, Customers.Country, Orders.OrderDate, Orders.Freight, Orders.ShipName " &
 39.             " FROM Customers INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID "
 40.         If blnSearch Then
 41.             strSQL = strSQL &
 42.                 " WHERE " &
 43.                 " [OrderID] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " &
 44.                 " [CompanyName] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " &
 45.                 " [ContactName] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " &
 46.                 " [Address] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " &
 47.                 " [City] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " &
 48.                 " [Region] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " &
 49.                 " [PostalCode] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " &
 50.                 " [Country] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" & " OR " &
 51.                 " [ShipName] " & " Like '%" & txtSearch.Text & "%'" &
 52.                 " ORDER BY OrderID "
 53.         Else
 54.             strSQL = strSQL & " ORDER BY OrderID "
 55.         End If
 56.         '//
 57.         Call SetupListView()
 58.         Try
 59.             If Conn.State = ConnectionState.Closed Then Conn.Open()
 60.             Cmd = New OleDb.OleDbCommand(strSQL, Conn)
 61.             DR = Cmd.ExecuteReader()
 62.             Dim iRow As Integer = 1 '// Counter
 63.             Do While DR.Read()
 64.                 Dim NewItem As New ListViewItem(iRow)
 65.                 With NewItem.SubItems
 66.                     .Add(DR.Item("OrderID").ToString)
 67.                     .Add(DR.Item("CompanyName").ToString)
 68.                     .Add(DR.Item("ContactName").ToString)
 69.                     .Add(Convert.ToDateTime(DR.Item("OrderDate").ToString))
 70.                     .Add(DR.Item("Freight").ToString)
 71.                     .Add(DR.Item("Country").ToString)
 72.                 End With
 73.                 lvwData.Items.Add(NewItem)
 74.                 iRow += 1
 75.             Loop
 76.             lblRecordCount.Text = "Total: " & Format(lvwData.Items.Count, "#,##0") & " Records."
 77.             DR.Close()
 78.             Cmd.Dispose()
 79.         Catch ex As Exception
 80.             MessageBox.Show(ex.Message)
 81.         End Try
 82.         txtSearch.Text = String.Empty
 83.         txtSearch.Focus()
 84.     End Sub

 85.     Private Sub txtSearch_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtSearch.KeyPress
 86.         If Trim(Me.txtSearch.Text) = "" Or Len(Trim(txtSearch.Text)) = 0 Then Exit Sub
 87.         If Asc(e.KeyChar) = 13 Then
 88.             '// No beep.
 89.             e.Handled = True
 90.             '/ Retrieve Data(True) means that it is searching for information which user want.
 91.             Call RetrieveData(True)
 92.         End If
 93.     End Sub

 94.     ' / ----------------------------------------------------------------------------------------
 95.     ' / Initailize MaterialListView Control
 96.     Sub SetupListView()
 97.         '// Properties of MaterialListView.
 98.         With lvwData
 99.             .Clear()
 100.             .View = View.Details
 101.             .GridLines = True
 102.             .FullRowSelect = True
 103.             .HideSelection = False
 104.             .MultiSelect = False
 105.             .GridLines = True
 106.             .HoverSelection = True
 107.             .OwnerDraw = True
 108.             .Font = New Font("Roboto", 22, FontStyle.Regular)   '// Row height adjustment Use the font size instead.
 109.             ' 1st Column Index = 0
 110.             .Columns.Add("#Item", 75)
 111.             .Columns.Add("OrderID", 100)
 112.             .Columns.Add("CompanyName", lvwData.Width \ 6 - 5)
 113.             .Columns.Add("ContactName", lvwData.Width \ 6 - 5)
 114.             .Columns.Add("OrderDate", lvwData.Width \ 6 - 5)
 115.             .Columns.Add("Freight", lvwData.Width \ 6 - 10)
 116.             .Columns.Add("Country", lvwData.Width \ 6 - 10)
 117.         End With
 118.     End Sub

 119.     '// Select Color Scheme
 120.     Private Sub cmbColorTheme_SelectedIndexChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles cmbColorTheme.SelectedIndexChanged
 121.         Select Case cmbColorTheme.SelectedIndex
 122.             Case 0
 123.                 SkinManager.ColorScheme = New ColorScheme(Primary.Amber500, Primary.BlueGrey900, Primary.BlueGrey500, Accent.Red700, TextShade.WHITE)
 124.             Case 1
 125.                 SkinManager.ColorScheme = New ColorScheme(Primary.Green600, Primary.Green700, Primary.Green200, Accent.Orange700, TextShade.WHITE)
 126.             Case 2
 127.                 SkinManager.ColorScheme = New ColorScheme(Primary.LightBlue600, Primary.LightBlue700, Primary.Green200, Accent.Purple700, TextShade.WHITE)
 128.             Case 3
 129.                 SkinManager.ColorScheme = New ColorScheme(Primary.Cyan500, Primary.Cyan700, Primary.Cyan100, Accent.Blue700, TextShade.WHITE)
 130.             Case 4
 131.                 SkinManager.ColorScheme = New ColorScheme(Primary.Grey600, Primary.Grey700, Primary.Grey100, Accent.Teal700, TextShade.WHITE)
 132.         End Select
 133.         txtSearch.Focus()
 134.     End Sub

 135.     '// Doublick mouse event for show OrderID.
 136.     Private Sub lvwData_DoubleClick(sender As Object, e As EventArgs) Handles lvwData.DoubleClick
 137.         MsgBox("Order ID: " & lvwData.SelectedItems(0).SubItems(1).Text)
 138.     End Sub

 139.     Private Sub btnRefresh_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnRefresh.Click
 140.         Call RetrieveData(False)    '// Show all data.
 141.     End Sub

 142.     Private Sub frmMaterialSkinListview_Resize(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Resize
 143.         If lvwData.Items.Count = 0 Then Return
 144.         With lvwData
 145.             .Columns(0).Width = 75
 146.             .Columns(1).Width = 100
 147.             .Columns(2).Width = lvwData.Width \ 6 - 5
 148.             .Columns(3).Width = lvwData.Width \ 6 - 5
 149.             .Columns(4).Width = lvwData.Width \ 6 - 10
 150.             .Columns(5).Width = lvwData.Width \ 6 - 10
 151.             .Columns(6).Width = lvwData.Width \ 6 - 10
 152.         End With
 153.     End Sub

 154.     Private Sub frmMaterialSkinListview_FormClosed(sender As Object, e As FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 155.         Me.Dispose()
 156.         GC.SuppressFinalize(Me)
 157.         Application.Exit()
 158.     End Sub
 159. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-7-20 14:40 , Processed in 0.121304 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้