ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2958|ตอบกลับ: 9

ขอวิธีสร้าง countdown ใน datagridview แต่ละ Rows หน่อยครับ

[คัดลอกลิงก์]

5

กระทู้

21

โพสต์

165

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
165

ผมอย่างสร้าง สร้าง columns countdown ใน datagridview แต่ละ Rows หน่อยครับ

มีท่านใด มีแนวทางไหมครับ

ขอบรุณครับ
Clip_25.jpg
Clip_25.jpg

312

กระทู้

503

โพสต์

6131

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6131
โพสต์ 2021-5-1 21:33:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด

Column CountDown ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตารางข้อมูล แต่สร้างมาจากตารางกริด โดยเอาหลัก Deadline มาทำการคำนวณหาครับ โค้ดตัวอย่างการหาค่าความแตกต่างของวัน เวลา
 1.         Dim StartDate As Date = "23/05/2564 00:00:00" '// วันครบกำหนด
 2.         Dim EndDate As Date = Date.Now
 3.         Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 4.         Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 5.         Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 6.         Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 7.         MessageBox.Show("จำนวนวัน: " & DifDays & vbCrLf & "จำนวนชั่วโมง: " & DifHr & vbCrLf & "จำนวนนาที: " & DifMin)
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


หากอยากให้แสดงผลเป็นแบบ Real Time เพื่อนับเวลาอยู่ตลอด ก็ต้องใช้ Timer เข้าช่วย โดยการวนรอบแถวในตารางกริดตามเวลาที่ตั้งไว้ว่าจะเอาวินาที หรือนาที ซึ่งจะทำอยู่ในส่วนของ Timer ครับ
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

312

กระทู้

503

โพสต์

6131

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6131
โพสต์ 2021-5-2 10:50:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อันนี้โค้ดทดสอบการนับตัวเลขลงในตารางกริด การนับถอยหลังเวลาก็จะคล้ายๆกันครับ
 1.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         DataGridView1.ColumnCount = 3
 3.         DataGridView1.Columns(0).Name = "Job Name"
 4.         DataGridView1.Columns(1).Name = "Number"
 5.         DataGridView1.Columns(2).Name = "Countdown"
 6.         DataGridView1.Rows.Add({"Job 1", 3, 3})
 7.         DataGridView1.Rows.Add({"Job 2", 5, 5})
 8.         Timer1.Interval = 1000
 9.         Timer1.Enabled = True
 10.     End Sub

 11.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 12.         For row As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 13.             Dim num As Integer = DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value
 14.             If num <> 0 Then DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value = num - 1
 15.         Next
 16.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

Countdown.jpg
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

312

กระทู้

503

โพสต์

6131

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6131
โพสต์ 2021-5-2 11:38:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ตอบให้เป็นโค้ดแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับ Add DataGridView1 และ Timer1 เข้าไปในฟอร์ม ...
 1.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         With DataGridView1
 3.             '// Autosize Column
 4.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 5.             .AllowUserToAddRows = False
 6.         End With
 7.         With DataGridView1
 8.             .ColumnCount = 3
 9.             .Columns(0).Name = "Job Name"
 10.             .Columns(1).Name = "Deadline"
 11.             .Columns(2).Name = "Countdown"
 12.             .Rows.Add({"Job 1", "23/05/2564 00:00:00", "23/05/2564 00:00:00"})
 13.             .Rows.Add({"Job 2", "01/06/2564 00:00:00", "01/05/2564 00:00:00"})
 14.         End With
 15.         Timer1.Interval = 1000
 16.         Timer1.Enabled = True
 17.     End Sub

 18.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 19.         For row As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 20.             Dim StartDate As Date = DataGridView1.Rows(row).Cells(1).Value
 21.             Dim EndDate As Date = Date.Now
 22.             Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 23.             Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 24.             Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 25.             Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 26.             DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value = DifDays & " วัน, " & DifHr & " ชั่วโมง, " & DifMin & " นาที."
 27.         Next
 28.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดCountdownTime.jpg
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

5

กระทู้

21

โพสต์

165

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
165
 เจ้าของ| โพสต์ 2021-5-3 08:36:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด

thongkorn ตอบกลับเมื่อ 2021-5-2 11:38
ตอบให้เป็นโค้ดแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับ Add DataGridView1 และ Timer1 เข้าไปในฟอร์ม ...

ขอบพระคุณครับ อาจารย์
เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ อาจารย์
คือผมต้องการทุกๆครับที่ผม Add Row เข้าไปใน DataGrid แล้วค่อยนับถอยหลังครับ
ตัวอย่างที่อาจารย์ให้มา มันนับถอยหลังพร้อมๆ กันครับ
ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับ ที่เป็นแนวทางให้ผม

312

กระทู้

503

โพสต์

6131

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6131
โพสต์ 2021-5-3 12:41:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ผมก็นึกว่าดึงมาจากฐานข้อมูลก่อนครับ ... เพิ่ม Control เข้าไปดังนี้ ...
TextBox = txtProjectName
DateTimePicker = dtpDeadline
Button = btnAddRow
Button = btnRemoveRow
 1. Public Class frmCountDownGrid

 2.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         With DataGridView1
 4.             '// Autosize Column
 5.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 6.             .AllowUserToAddRows = False
 7.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 8.         End With
 9.         With DataGridView1
 10.             .ColumnCount = 3
 11.             .Columns(0).Name = "Project Name"
 12.             .Columns(1).Name = "Deadline"
 13.             .Columns(2).Name = "Countdown"
 14.             '.Rows.Add({"Project 1", "23/05/2564 00:00:00", ""})
 15.             '.Rows.Add({"Project 2", "01/06/2565 00:00:00", ""})
 16.         End With
 17.         Timer1.Interval = 1000
 18.         Timer1.Enabled = True
 19.         '//
 20.         txtProjectName.Clear()
 21.         dtpDeadline.Format = DateTimePickerFormat.Custom
 22.         dtpDeadline.CustomFormat = "dd MMMM yyyy hh:mm"
 23.         dtpDeadline.Value = Now()
 24.     End Sub

 25.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 26.         For row As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 27.             Dim StartDate As Date = DataGridView1.Rows(row).Cells(1).Value
 28.             Dim EndDate As Date = Date.Now
 29.             Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 30.             Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 31.             Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 32.             Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 33.             DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value = DifDays & " วัน, " & DifHr & " ชั่วโมง, " & DifMin & " นาที."
 34.         Next
 35.     End Sub

 36.     Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAddRow.Click
 37.         If txtProjectName.Text.Trim.Length = 0 Then
 38.             MessageBox.Show("กรุณาป้อนชื่อโปรเจค")
 39.             txtProjectName.Focus()
 40.             Exit Sub
 41.         End If
 42.         Call AddRow()
 43.     End Sub

 44.     Private Sub AddRow()
 45.         Dim row As String()
 46.         row = New String() {txtProjectName.Text, dtpDeadline.Value}
 47.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 48.         '//
 49.         txtProjectName.Clear()
 50.         dtpDeadline.Value = Now()
 51.         txtProjectName.Focus()
 52.     End Sub

 53.     Private Sub RemoveRow()
 54.         '// Delete current row from DataGridView1
 55.         If DataGridView1.RowCount = 0 Then Exit Sub
 56.         DataGridView1.Rows.Remove(DataGridView1.CurrentRow)
 57.     End Sub

 58.     Private Sub btnRemove_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRemoveRow.Click
 59.         Call RemoveRow()
 60.     End Sub
 61. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


CountDownTimeGrid.jpg

CountDownGrid.zip

15.06 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 8556

สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

5

กระทู้

21

โพสต์

165

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
165
 เจ้าของ| โพสต์ 2021-5-4 08:21:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย komenservice เมื่อ 2021-5-4 09:11
thongkorn ตอบกลับเมื่อ 2021-5-3 12:41
ผมก็นึกว่าดึงมาจากฐานข้อมูลก่อนครับ ... เพิ่ม Control เข้ ...

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับ ผมได้นำไปประยุกต์ ได้เยอะเลยครับอาจารย์


แต่เวลามันไม่หยุดครับ อิอิ


มันติดลบไปเรื่อยๆครับ

312

กระทู้

503

โพสต์

6131

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6131
โพสต์ 2021-5-4 10:42:37 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จากของเดิมหลัก Deadline ในตารางกริด มันเป็นวันที่-เวลาคงที่ หลัก Countdown มันเป็นการนับถอยหลังลง ซึ่งจะยากในการสร้างเงื่อนไข หรือเสียเวลาหาคำสั่งมาทดสอบ 2 หลักนี้ ดังนั้นเราจะใช้หลักการขั้นพื้นฐานพอครับ โดย
- เพิ่มอีก 1 หลัก (CompareTime) แต่หลักนี้จะต้องถูกซ่อนเอาไว้ (Visible = False) โดยเราจะเก็บค่าเวลาปัจจุบันในหลักนี้ ให้เพิ่มค่าขึ้นทุก 1 วินาที
- และแต่ละวินาทีนั้น ก็จะนำค่าในหลัก CompareTime ไปเปรียบเทียบกับหลัก Deadline หากมีค่าเท่ากันเมื่อไหร่ก็จะหยุดการนับถอยหลังทันที จะได้ไม่ติดลบเวลาครับ ... ง่ายมั้ยครับ

 1. Public Class frmCountDownGrid

 2.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         With DataGridView1
 4.             '// Autosize Column
 5.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 6.             .AllowUserToAddRows = False
 7.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 8.         End With
 9.         With DataGridView1
 10.             .ColumnCount = 4
 11.             .Columns(0).Name = "Project Name"
 12.             .Columns(1).Name = "Deadline"
 13.             .Columns(2).Name = "Countdown"
 14.             .Columns(3).Name = "CompareTime"    '// หลักเปรียบเทียบเวลา โดยเวลาจะเดินหน้าไปทุก 1 วินาที จนกว่าจะเท่ากับ Deadline ก็จะหยุดการทำงาน
 15.             .Columns(3).Visible = True 'False   '// ปกติต้องซ่อนการมองเห็นด้วย False
 16.         End With
 17.         Timer1.Interval = 1000
 18.         Timer1.Enabled = True
 19.         '//
 20.         txtProjectName.Clear()
 21.         dtpDeadline.Format = DateTimePickerFormat.Custom
 22.         dtpDeadline.CustomFormat = "dd MMMM yyyy hh:mm:ss"
 23.         dtpDeadline.Value = Now()
 24.     End Sub

 25.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 26.         For row As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 27.             Dim StartDate As Date = DataGridView1.Rows(row).Cells(1).Value
 28.             Dim EndDate As Date = Date.Now
 29.             Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 30.             Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 31.             Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 32.             Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 33.             '// เปรียบเทียบเวลา Deadline กับเวลาปัจจุบันที่จะเดินหน้าทุกวินาทีในแต่ละแถว
 34.             '// หากยังมีค่าไม่เท่ากัน ก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็น 0 ก็จะหยุด
 35.             If DataGridView1.Rows(row).Cells(1).Value <> DataGridView1.Rows(row).Cells(3).Value Then
 36.                 '// หลัก CompareTime เวลาจะเดินหน้าไปทุกวินาที จนกว่าจะเท่ากับ Dealline ก็จะหยุดทันที
 37.                 DataGridView1.Rows(row).Cells(3).Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy hh:mm:ss")
 38.                 '// ถอยหลังเวลาลงไปเรื่อยๆ
 39.                 DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value = DifDays & " วัน, " & DifHr & " ชั่วโมง, " & DifMin & " นาที."
 40.             End If
 41.         Next
 42.     End Sub

 43.     Private Sub btnAddRow_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAddRow.Click
 44.         If txtProjectName.Text.Trim.Length = 0 Then
 45.             MessageBox.Show("กรุณาป้อนชื่อโปรเจค")
 46.             txtProjectName.Focus()
 47.             Exit Sub
 48.         End If
 49.         Call AddRow()
 50.     End Sub

 51.     Private Sub AddRow()
 52.         Dim row As String()
 53.         row = New String() {txtProjectName.Text, dtpDeadline.Value, "", Now()}
 54.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 55.         '//
 56.         txtProjectName.Clear()
 57.         dtpDeadline.Value = Now()
 58.         txtProjectName.Focus()
 59.     End Sub

 60.     Private Sub RemoveRow()
 61.         '// Delete current row from DataGridView1
 62.         If DataGridView1.RowCount = 0 Then Exit Sub
 63.         DataGridView1.Rows.Remove(DataGridView1.CurrentRow)
 64.     End Sub

 65.     Private Sub btnRemoveRow_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRemoveRow.Click
 66.         Call RemoveRow()
 67.     End Sub
 68. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

CountDownHideColumn.jpg
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

5

กระทู้

21

โพสต์

165

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
165
 เจ้าของ| โพสต์ 2021-5-4 23:38:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด

thongkorn ตอบกลับเมื่อ 2021-5-4 10:42
จากของเดิมหลัก Deadline ในตารางกริด มันเป็นวันที่-เวลาคง ...

ขอบพระคุณครับ อาจารย์
ทำตามโค๊ดของอาจารย์ ได้แล้วครับ Countdown หยุดที่ 0 นาที 0 วินาที แล้วครับ
ผมเอาไปปรับแต่งความสวยงามนิดหน่อยครับ
ขอบพระคุณอาจารย์ อีกครังครับ

312

กระทู้

503

โพสต์

6131

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

ทองก้อน ทับทิมกรอบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
6131
โพสต์ 2021-5-7 10:29:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

komenservice ตอบกลับเมื่อ 2021-5-4 23:38
ขอบพระคุณครับ อาจารย์
ทำตามโค๊ดของอาจารย์ ได้แล้วค ...


ลองเอาโค้ดไปศึกษาดูครับ ...

สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2024-5-24 14:40 , Processed in 0.202162 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้