ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 578|ตอบกลับ: 9

ขอวิธีสร้าง countdown ใน datagridview แต่ละ Rows หน่อยครับ

[คัดลอกลิงก์]

5

กระทู้

21

โพสต์

149

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
149

ผมอย่างสร้าง สร้าง columns countdown ใน datagridview แต่ละ Rows หน่อยครับ

มีท่านใด มีแนวทางไหมครับ

ขอบรุณครับ
Clip_25.jpg
Clip_25.jpg

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
โพสต์ 2021-5-1 21:33:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด

Column CountDown ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตารางข้อมูล แต่สร้างมาจากตารางกริด โดยเอาหลัก Deadline มาทำการคำนวณหาครับ โค้ดตัวอย่างการหาค่าความแตกต่างของวัน เวลา
 1.         Dim StartDate As Date = "23/05/2564 00:00:00" '// วันครบกำหนด
 2.         Dim EndDate As Date = Date.Now
 3.         Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 4.         Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 5.         Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 6.         Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 7.         MessageBox.Show("จำนวนวัน: " & DifDays & vbCrLf & "จำนวนชั่วโมง: " & DifHr & vbCrLf & "จำนวนนาที: " & DifMin)
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


หากอยากให้แสดงผลเป็นแบบ Real Time เพื่อนับเวลาอยู่ตลอด ก็ต้องใช้ Timer เข้าช่วย โดยการวนรอบแถวในตารางกริดตามเวลาที่ตั้งไว้ว่าจะเอาวินาที หรือนาที ซึ่งจะทำอยู่ในส่วนของ Timer ครับ
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
โพสต์ 2021-5-2 10:50:59 | ดูโพสต์ทั้งหมด

อันนี้โค้ดทดสอบการนับตัวเลขลงในตารางกริด การนับถอยหลังเวลาก็จะคล้ายๆกันครับ
 1.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         DataGridView1.ColumnCount = 3
 3.         DataGridView1.Columns(0).Name = "Job Name"
 4.         DataGridView1.Columns(1).Name = "Number"
 5.         DataGridView1.Columns(2).Name = "Countdown"
 6.         DataGridView1.Rows.Add({"Job 1", 3, 3})
 7.         DataGridView1.Rows.Add({"Job 2", 5, 5})
 8.         Timer1.Interval = 1000
 9.         Timer1.Enabled = True
 10.     End Sub

 11.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 12.         For row As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 13.             Dim num As Integer = DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value
 14.             If num <> 0 Then DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value = num - 1
 15.         Next
 16.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

Countdown.jpg
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
โพสต์ 2021-5-2 11:38:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ตอบให้เป็นโค้ดแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับ Add DataGridView1 และ Timer1 เข้าไปในฟอร์ม ...
 1.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 2.         With DataGridView1
 3.             '// Autosize Column
 4.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 5.             .AllowUserToAddRows = False
 6.         End With
 7.         With DataGridView1
 8.             .ColumnCount = 3
 9.             .Columns(0).Name = "Job Name"
 10.             .Columns(1).Name = "Deadline"
 11.             .Columns(2).Name = "Countdown"
 12.             .Rows.Add({"Job 1", "23/05/2564 00:00:00", "23/05/2564 00:00:00"})
 13.             .Rows.Add({"Job 2", "01/06/2564 00:00:00", "01/05/2564 00:00:00"})
 14.         End With
 15.         Timer1.Interval = 1000
 16.         Timer1.Enabled = True
 17.     End Sub

 18.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 19.         For row As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 20.             Dim StartDate As Date = DataGridView1.Rows(row).Cells(1).Value
 21.             Dim EndDate As Date = Date.Now
 22.             Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 23.             Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 24.             Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 25.             Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 26.             DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value = DifDays & " วัน, " & DifHr & " ชั่วโมง, " & DifMin & " นาที."
 27.         Next
 28.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดCountdownTime.jpg
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

5

กระทู้

21

โพสต์

149

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
149
 เจ้าของ| โพสต์ 2021-5-3 08:36:23 | ดูโพสต์ทั้งหมด

thongkorn ตอบกลับเมื่อ 2021-5-2 11:38
ตอบให้เป็นโค้ดแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับ Add DataGridView1 และ Timer1 เข้าไปในฟอร์ม ...

ขอบพระคุณครับ อาจารย์
เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ อาจารย์
คือผมต้องการทุกๆครับที่ผม Add Row เข้าไปใน DataGrid แล้วค่อยนับถอยหลังครับ
ตัวอย่างที่อาจารย์ให้มา มันนับถอยหลังพร้อมๆ กันครับ
ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับ ที่เป็นแนวทางให้ผม

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
โพสต์ 2021-5-3 12:41:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ผมก็นึกว่าดึงมาจากฐานข้อมูลก่อนครับ ... เพิ่ม Control เข้าไปดังนี้ ...
TextBox = txtProjectName
DateTimePicker = dtpDeadline
Button = btnAddRow
Button = btnRemoveRow
 1. Public Class frmCountDownGrid

 2.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         With DataGridView1
 4.             '// Autosize Column
 5.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 6.             .AllowUserToAddRows = False
 7.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 8.         End With
 9.         With DataGridView1
 10.             .ColumnCount = 3
 11.             .Columns(0).Name = "Project Name"
 12.             .Columns(1).Name = "Deadline"
 13.             .Columns(2).Name = "Countdown"
 14.             '.Rows.Add({"Project 1", "23/05/2564 00:00:00", ""})
 15.             '.Rows.Add({"Project 2", "01/06/2565 00:00:00", ""})
 16.         End With
 17.         Timer1.Interval = 1000
 18.         Timer1.Enabled = True
 19.         '//
 20.         txtProjectName.Clear()
 21.         dtpDeadline.Format = DateTimePickerFormat.Custom
 22.         dtpDeadline.CustomFormat = "dd MMMM yyyy hh:mm"
 23.         dtpDeadline.Value = Now()
 24.     End Sub

 25.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 26.         For row As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 27.             Dim StartDate As Date = DataGridView1.Rows(row).Cells(1).Value
 28.             Dim EndDate As Date = Date.Now
 29.             Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 30.             Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 31.             Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 32.             Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 33.             DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value = DifDays & " วัน, " & DifHr & " ชั่วโมง, " & DifMin & " นาที."
 34.         Next
 35.     End Sub

 36.     Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAddRow.Click
 37.         If txtProjectName.Text.Trim.Length = 0 Then
 38.             MessageBox.Show("กรุณาป้อนชื่อโปรเจค")
 39.             txtProjectName.Focus()
 40.             Exit Sub
 41.         End If
 42.         Call AddRow()
 43.     End Sub

 44.     Private Sub AddRow()
 45.         Dim row As String()
 46.         row = New String() {txtProjectName.Text, dtpDeadline.Value}
 47.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 48.         '//
 49.         txtProjectName.Clear()
 50.         dtpDeadline.Value = Now()
 51.         txtProjectName.Focus()
 52.     End Sub

 53.     Private Sub RemoveRow()
 54.         '// Delete current row from DataGridView1
 55.         If DataGridView1.RowCount = 0 Then Exit Sub
 56.         DataGridView1.Rows.Remove(DataGridView1.CurrentRow)
 57.     End Sub

 58.     Private Sub btnRemove_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRemoveRow.Click
 59.         Call RemoveRow()
 60.     End Sub
 61. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


CountDownTimeGrid.jpg

CountDownGrid.zip

15.06 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 157

สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

5

กระทู้

21

โพสต์

149

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
149
 เจ้าของ| โพสต์ 2021-5-4 08:21:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย komenservice เมื่อ 2021-5-4 09:11
thongkorn ตอบกลับเมื่อ 2021-5-3 12:41
ผมก็นึกว่าดึงมาจากฐานข้อมูลก่อนครับ ... เพิ่ม Control เข้ ...

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับ ผมได้นำไปประยุกต์ ได้เยอะเลยครับอาจารย์


แต่เวลามันไม่หยุดครับ อิอิ


มันติดลบไปเรื่อยๆครับ

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
โพสต์ 2021-5-4 10:42:37 | ดูโพสต์ทั้งหมด

จากของเดิมหลัก Deadline ในตารางกริด มันเป็นวันที่-เวลาคงที่ หลัก Countdown มันเป็นการนับถอยหลังลง ซึ่งจะยากในการสร้างเงื่อนไข หรือเสียเวลาหาคำสั่งมาทดสอบ 2 หลักนี้ ดังนั้นเราจะใช้หลักการขั้นพื้นฐานพอครับ โดย
- เพิ่มอีก 1 หลัก (CompareTime) แต่หลักนี้จะต้องถูกซ่อนเอาไว้ (Visible = False) โดยเราจะเก็บค่าเวลาปัจจุบันในหลักนี้ ให้เพิ่มค่าขึ้นทุก 1 วินาที
- และแต่ละวินาทีนั้น ก็จะนำค่าในหลัก CompareTime ไปเปรียบเทียบกับหลัก Deadline หากมีค่าเท่ากันเมื่อไหร่ก็จะหยุดการนับถอยหลังทันที จะได้ไม่ติดลบเวลาครับ ... ง่ายมั้ยครับ

 1. Public Class frmCountDownGrid

 2.     Private Sub frmCountDownGrid_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         With DataGridView1
 4.             '// Autosize Column
 5.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 6.             .AllowUserToAddRows = False
 7.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 8.         End With
 9.         With DataGridView1
 10.             .ColumnCount = 4
 11.             .Columns(0).Name = "Project Name"
 12.             .Columns(1).Name = "Deadline"
 13.             .Columns(2).Name = "Countdown"
 14.             .Columns(3).Name = "CompareTime"    '// หลักเปรียบเทียบเวลา โดยเวลาจะเดินหน้าไปทุก 1 วินาที จนกว่าจะเท่ากับ Deadline ก็จะหยุดการทำงาน
 15.             .Columns(3).Visible = True 'False   '// ปกติต้องซ่อนการมองเห็นด้วย False
 16.         End With
 17.         Timer1.Interval = 1000
 18.         Timer1.Enabled = True
 19.         '//
 20.         txtProjectName.Clear()
 21.         dtpDeadline.Format = DateTimePickerFormat.Custom
 22.         dtpDeadline.CustomFormat = "dd MMMM yyyy hh:mm:ss"
 23.         dtpDeadline.Value = Now()
 24.     End Sub

 25.     Private Sub Timer1_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
 26.         For row As Integer = 0 To DataGridView1.Rows.Count - 1
 27.             Dim StartDate As Date = DataGridView1.Rows(row).Cells(1).Value
 28.             Dim EndDate As Date = Date.Now
 29.             Dim TimeSpan As TimeSpan = StartDate.Subtract(EndDate)
 30.             Dim DifDays As Integer = TimeSpan.Days
 31.             Dim DifHr As Integer = TimeSpan.Hours
 32.             Dim DifMin As Integer = TimeSpan.Minutes
 33.             '// เปรียบเทียบเวลา Deadline กับเวลาปัจจุบันที่จะเดินหน้าทุกวินาทีในแต่ละแถว
 34.             '// หากยังมีค่าไม่เท่ากัน ก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็น 0 ก็จะหยุด
 35.             If DataGridView1.Rows(row).Cells(1).Value <> DataGridView1.Rows(row).Cells(3).Value Then
 36.                 '// หลัก CompareTime เวลาจะเดินหน้าไปทุกวินาที จนกว่าจะเท่ากับ Dealline ก็จะหยุดทันที
 37.                 DataGridView1.Rows(row).Cells(3).Value = Format(Now, "dd/MM/yyyy hh:mm:ss")
 38.                 '// ถอยหลังเวลาลงไปเรื่อยๆ
 39.                 DataGridView1.Rows(row).Cells(2).Value = DifDays & " วัน, " & DifHr & " ชั่วโมง, " & DifMin & " นาที."
 40.             End If
 41.         Next
 42.     End Sub

 43.     Private Sub btnAddRow_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAddRow.Click
 44.         If txtProjectName.Text.Trim.Length = 0 Then
 45.             MessageBox.Show("กรุณาป้อนชื่อโปรเจค")
 46.             txtProjectName.Focus()
 47.             Exit Sub
 48.         End If
 49.         Call AddRow()
 50.     End Sub

 51.     Private Sub AddRow()
 52.         Dim row As String()
 53.         row = New String() {txtProjectName.Text, dtpDeadline.Value, "", Now()}
 54.         DataGridView1.Rows.Add(row)
 55.         '//
 56.         txtProjectName.Clear()
 57.         dtpDeadline.Value = Now()
 58.         txtProjectName.Focus()
 59.     End Sub

 60.     Private Sub RemoveRow()
 61.         '// Delete current row from DataGridView1
 62.         If DataGridView1.RowCount = 0 Then Exit Sub
 63.         DataGridView1.Rows.Remove(DataGridView1.CurrentRow)
 64.     End Sub

 65.     Private Sub btnRemoveRow_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRemoveRow.Click
 66.         Call RemoveRow()
 67.     End Sub
 68. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

CountDownHideColumn.jpg
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

5

กระทู้

21

โพสต์

149

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
149
 เจ้าของ| โพสต์ 2021-5-4 23:38:26 | ดูโพสต์ทั้งหมด

thongkorn ตอบกลับเมื่อ 2021-5-4 10:42
จากของเดิมหลัก Deadline ในตารางกริด มันเป็นวันที่-เวลาคง ...

ขอบพระคุณครับ อาจารย์
ทำตามโค๊ดของอาจารย์ ได้แล้วครับ Countdown หยุดที่ 0 นาที 0 วินาที แล้วครับ
ผมเอาไปปรับแต่งความสวยงามนิดหน่อยครับ
ขอบพระคุณอาจารย์ อีกครังครับ

262

กระทู้

422

โพสต์

3751

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3751
โพสต์ 2021-5-7 10:29:57 | ดูโพสต์ทั้งหมด

komenservice ตอบกลับเมื่อ 2021-5-4 23:38
ขอบพระคุณครับ อาจารย์
ทำตามโค๊ดของอาจารย์ ได้แล้วค ...


ลองเอาโค้ดไปศึกษาดูครับ ...

สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-9-19 03:15 , Processed in 0.067193 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4, Rev.62

Copyright © 2001-2020 Tencent Cloud.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้